Брой 28 (1787), 08-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Виетнамски инвестиции в чужбина. Акценти на инвестиционния интерес в ЕС и позициониране на Р България


СТИВ - Ханой

През последните 4 години, след ХII Конгрес на Виетнамската комунистическа партия през 2016 г., и в нормативни актове на правителството, в частност на Министерство на инвестициите и планирането, държавни и частни виетнамски компании бяха системно ориентирани към реализиране на техните инвестиционни намерения в чужбина. Този процес се развиваше паралелно на тенденцията на превръщане на Виетнам в инвестиционен хъб в Югоизточна Азия с привлечени инвестиции през 2018 г. на стойност около 39.5 млрд. щ.д. Маркираните като приоритетни инвестиционни намерения бяха катализирани от глобалните стопански фактори през 2018 г., а именно: - продължаващата и задълбочаваща се търговска война между САЩ и Китай и отражението на същата в региона; - нормативното публично-правно уреждане на проблематиката с климатичните промени, недостатъка на ресурси и отражението върху световната икономика; - глобализацията на процеси в ИТ сферата и електронизация на административното управление на бизнеса и др.

За последните 15 години, откогато се води статистика за инвестициите, (в страната и навън) са регистрирани 1 200 инвестиционни виетнамски проекти в чужбина на обща стойност 22 млрд. щ.д. През 2018 г. същата статистика показва инвестирани 400 млн. щ.д., като страните от интерес са Лаос (101.2 млн. щ.д.), следвани от Австралия ( 50.9 млн. щ.д.) и Словакия (39.5 млн. щ.д. в дистрибуционна мрежа за медикаменти и търговия на дребно).

В инвестиционния процес в чужбина, класифицирано географски и секторно, Виетнам следи опита на Китай, с времеви интервал на изоставане от 5-7 години. Тук обаче ВКП се учи от грешките, направени в макроикономически и бизнес план от китайските фирми и направлява виетнамските инвестиции по коригиран план и секторен анализ. Значение се отдава на ИТ фирмите и създаване на джойнт венчъри в отделните страни с комбинирано използване на технологии , развитие на същите и последващо имплементирани (при успех) във Виетнам.

Същевременно, в институционален план, ролята на флагман при ориентирането на виетнамските инвестиции в определените страни е поверено на виетнамските посолства и на специално създадени смесени бизнес асоциации във всяка една значима инвестиционна дестинация, плюс помощта на ВИЕТРЕЙД и на Министерство на културата, спорта и туризма. ((В този контекст Виетнам ревизира инвазията на Китай, посредством изнесени банкови звена и научни институти (напр. института „Конфуций“)). Търсят се инвестиционни ниши, подсказани от виетнамските общности и виетнамските дипломатически представителства, като те често са основна контактна точка при привличане на виетнамски инвеститори в определен проект. При Виетнам е рано за стратегическа инициатива като „Един пояс, един път“, и следователно по-трудно участието в мащабни инфраструктурни (транспортни  и енергийни ) проекти, смарт сити и др. в чужбина.

Министерство на планирането и инвестициите на СР Виетнам (МПИ) е основен орган в СР Виетнам, занимаващ се с инвестиции в чужбина. Изготвя петгодишни инвестиционни планове и нива; - годишни инвестиционни планове и отмети; - издаването на инвестиционни разрешения за всеки конкретен случай; - поддържане на статистически база данни (последните две функционални задължения се изпълняват от Агенцията за чуждестранни инвестиции под МПИ). Инвестиционният праг за износ на капитали в чужбина за държавните предприятия е минимум 1 млрд. щ.д. оборот през предходната финансова година.

Министерство на индустрията и търговията предоставя разрешения за участие в инвестиционен проект на държавни фирми (100% и с мажоритарно такова). Роля има и Виетнамската асоциация на инвеститорите в чужбина - неправителствена организация, поддържана частично от МИТ.

Сектори, представляващи интерес за виетнамските инвеститори в чужбина:

  • Банково дело;
  • Недвижими имоти. Хотели, търговски обекти, недвижими имоти с търговско предназначение и за лично ползване;
  • Селско стопанство. Акцент на интензивно такова и износ на технологии и ноу- хау;
  • Производство. Особено в сферата на хранително-вкусовата промишленост;
  • Добив на нефт и газ (в Русия посредством съвместени предприятия, както и в съседните страни в континенталния шелф);
  • ВЕИ (особено ВЕЦ) в съседните страни – Лаос, Камбоджа и Мианмар.
  • ИТ сектор. Специални системни приложения и разработки за ИТ компании;

При проучване, проведено от Виетнамската индустриална и търговска камара (VCCI), 40% от виетнамските Топ 500 компании ще инвестират средства навън. Основни инвестиционни дестинации и първи реализирани проекти за Виетнам са в Лаос и Камбоджа. Понастоящем, като първи дестинации се очертават също: Мианмар, Тайланд, Индонезия, Малайзия, Австралия и Индия, а в глобално значение САЩ, Канада, Русия и ЕС.

През 2017 и 2018 г. правителство на Виетнам насочи внимание и към инвестиции в Африка, като тук също се забелязва разлика от китайския инвестиционен модел - като приоритетни сектори за инвестиции на Виетнам се очертават селското стопанство, телекомуникациите и износа на ИТ проекти.

Продължение ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП връчи плакет и грамота на КТ „Подкрепа“ по повод 30-годишнината от създаването на синдиката
За сътрудничеството и партньорството в тристранния диалог Още
Председателят на БТПП и министърът на икономиката проведоха работна среща
Обсъждане на актуални въпроси на сътрудничеството между двете институции Още
Покана за спонсорирано посещение на изложение в Солун за сувенири, подаръци, мода и аксесоари
За български фирми – потенциални купувачи Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Бюрата по труда в страната започват приема на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение
Възможности за заетост на пълно или непълно работно време, за стажуване, чиракуване или обучение... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан
В рамките на Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество, 28 – 29 март 2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за марките и географските означения
За постигане на съответствие с изискванията на европейското законодателство Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Министерството на финансите прекратява издаването на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали...
Дейността ще се осъществява от Министерството на икономиката Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнамски инвестиции в чужбина. Акценти на инвестиционния интерес в ЕС и позициониране на Р България
СТИВ - Ханой Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество