Брой 28 (1787), 08-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Председателят на БТПП и министърът на икономиката проведоха работна среща


Председателят на БТПП Цветан Симеонов и Министърът на икономиката Емил Караниколов проведоха работна среща за обсъждане на отворени, актуални въпроси на сътрудничеството между двете институции.

Бяха дискутирани дейностите, свързани с прилагане на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония след влизането му в сила на 1.02.2019 г. Предвижда се провеждане на събития в рамките на настоящата година за популяризиране и максимално използване на преференциите в споразумението. Очаква се то да доведе до премахването на почти всички мита, които възлизат на стойност от над 1 млрд. евро годишно за предприятията от ЕС.

Разглежданите въпроси на Националния икономически съвет също бяха във фокуса на разговора между Симеонов и Караниколов.

Бе договорено още по-активно сътрудничество с цел реализация на дейности по програма "Изграждане административния капацитет на МСП", която се координира от Министерството на икономиката. В БТПП на 22 февруари 2019 г. ще се проведе събитие по тази програма с участие на експерти на министерството  и браншови организации.

Обсъдена бе и подготовката на други важни за българския бизнес събития, както в страната, така и в чужбина. БТПП ще предостави допълнителна информация по темата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП връчи плакет и грамота на КТ „Подкрепа“ по повод 30-годишнината от създаването на синдиката
За сътрудничеството и партньорството в тристранния диалог Още
Председателят на БТПП и министърът на икономиката проведоха работна среща
Обсъждане на актуални въпроси на сътрудничеството между двете институции Още
Покана за спонсорирано посещение на изложение в Солун за сувенири, подаръци, мода и аксесоари
За български фирми – потенциални купувачи Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Бюрата по труда в страната започват приема на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение
Възможности за заетост на пълно или непълно работно време, за стажуване, чиракуване или обучение... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан
В рамките на Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество, 28 – 29 март 2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за марките и географските означения
За постигане на съответствие с изискванията на европейското законодателство Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Министерството на финансите прекратява издаването на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали...
Дейността ще се осъществява от Министерството на икономиката Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнамски инвестиции в чужбина. Акценти на инвестиционния интерес в ЕС и позициониране на Р България
СТИВ - Ханой Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество