Назад

Европейската комисия започва обществена консултация относно реформата на пазара на електроенергия в ЕС


Европейската комисия започва обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз с цел по-добра защита на потребителите от прекомерна нестабилност на цените, подпомагане на достъпа им до сигурна енергия от чисти източници и повишаване на устойчивостта на пазара.

Настоящата система осигуряваше ефективен, добре интегриран пазар в продължение на много години, като позволяваше на ЕС да извлича икономическите ползи от единния енергиен пазар, гарантираше сигурността на доставките и стимулираше процеса на декарбонизация. Системата обаче показа и някои недостатъци. В настоящата криза с произтичащите от нея високи и нестабилни цени на електроенергията икономическата тежест падна върху крайните потребители. Поради това е необходима реформа, за да се защитят по-добре домакинствата и предприятията от високите цени на енергията, да се повиши устойчивостта и да се ускори преходът, определен в Европейския зелен пакт и плана REPowerEU.

Започналата  консултация ще подпомогне работата на Комисията по законодателно предложение, като целта е то да бъде представено през първото тримесечие на тази година.

Консултацията ще продължи до 13 февруари и е съсредоточена върху четири основни области:

  • намаляване на зависимостта на сметките за електроенергия от краткосрочните цени на природния газ и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници;
  • подобряване на функционирането на пазара, за да се гарантира сигурността на доставките и пълноценно да се използват алтернативи на газа, като например оптимизация на потреблението и съхранение на енергия;
  • подобряване на защитата и овластяването на потребителите;
  • подобряване на прозрачността, надзора и интегритета на пазара.

Онлайн въпросникът е достъпен на всички официални езици на ЕС.

Повече информация ще намерите в документa тук.