Назад

Сертификат клас А за компанията „Амер Спортс България“ ЕООД


 

От 2 август 2022 г. до края на 2022 г. Министерството на иновациите и растежа (МИР) е изплатило близо 19 млн. лв. за насърчителни мерки във връзка с изпълнението на сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) инвестиционни проекти. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев в Асеновград. Той бе там, за да връчи първия за годината сертификат клас А, издаден по реда ЗНИ, на компанията „Амер Спортс България“ ЕООД.

„Когато влязох в кабинета на Министерството, заварих 0 лв. изплатени за насърчителни мерки по инвестиционни проекти. В максимално кратък срок успяхме да се активираме и да изплатим на ключови работодатели 19 млн. лв. за пет месеца“, заяви Пулев.

Министър Пулев връчи сертификата на изпълнителния директор на компанията Ивайло Петров. Фирмата е един от най-големите производители на ски оборудване в света и е част от Тракия икономическа зона. Издаденият сертификат е за инвестиционния проект „Завод за производство на ски“ в Асеновград на стойност 10.7 млн. лв., където ще бъдат открити 125 нови работни места.

„Вие сте сертификат номер 18, който подписвам от стъпването ми в кабинета на Министерството на иновациите и растежа. Надявам се да повлечете крак и да увеличим нивото на инвестициите“, каза Пулев при връчването. МИР ще изплати близо 900 хил. лв. за инфраструктура в района на завода. На събитието присъстваха още кметът на Асеновград Христо Грудев и представители на Тракия икономическа зона.

Министърът отбеляза и високата активност на областите Пловдив и Пазарджик във връзка с кандидатстването по първата процедура от Плана за възстановяване и устойчивост „Технологична модернизация“ на стойност 260 млн. лв. „От 953 одобрени фирми за безвъзмездна помощ по линия на първата процедура от Плана – 145 от тях са от Пловдив, а 38 от тях са от Пазарджик“, посочи той. За Община Асеновград печелившите проекти са 10 бр. за 3.6 млн. лв.

Пулев припомни, че с екипа му и организираната от него мобилна приемна са успели да обиколят всяка област в България, да се срещнат с всички областни управители, с представители на бизнеса по места и работодателските организации и резултатите са налице. „По първата процедура от ПВУ са кандидатствали и спечелили фирми от всички области в страната“, каза още той.

Пулев апелира към всички микро-, малки и средни предприятия в областта да бъдат активни и да кандидатстват както по процедури от ПВУ, така и по мерките от структурните фондове на ЕС. „Отваряме процедура след процедура. За следващите 6 месеца 1 млрд. лв. ресурс ще бъде на разположения за кандидатстване от микро-, малки и средни предприятия само по линия на МИР по всички приоритетни оси“, каза още министърът. Фирмите ще могат да кандидатстват по три направления – Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 (ПНИИДИТ).

Министърът обяви, че в началото на м. февруари МИР ще отвори за кандидатстване и процедурата по линия на ПВУ за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет 200 млн. лв. „Общественото обсъждане по мярката приключи с подадени 120 въпроса, което ни показва, че интересът е огромен“, каза Пулев. По думите му, допустимата безвъзмездна помощ по процедурата ще бъде от 100 000 хил. до 1 млн. лв. на фирма, а кандидатстването ще продължи 3 месеца.

Изказване на министър Пулев по темата за насърчителните мерки: https://www.youtube.com/watch?v=5Al3FRbB0gU&t=3s

Информация от министър Пулев за предстоящите процедури по линия на МИР: https://www.youtube.com/watch?v=jU_Nigz4XFI&t=9s

Информация от министър Пулев относно предстоящата процедура по ПВУ за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“: https://www.youtube.com/watch?v=PUgkXy1eJLE