Назад

Над половин милиард лева от Фонда на фондове са налични за бизнеса


„Фондът на фондовете разполага с над половин милиард лева по различни програми за финансиране, които са достъпни за българския бизнес.“, заяви изпълнителният директор на Фонда на фондовете, Мартин Гиков в рубриката на Дарик радио "Портфейл".

Гиков изтъкна, че „дружеството финансира основно малки и средни предприятия“ и поясни, че подкрепата към тях се осъществява посредством дългови и дялови инструменти, като средствата са осигурени от Европейския съюз и българското правителство.

Той сподели, че до момента институцията е подкрепила над 2500 предприятия и продължи с пример за компания, която няма достатъчно дълга кредитна история или вече има задължения, поради които банката не би отпуснала допълнителен заем – именно тогава Фондът прави възможен достъпа до финансиране.

„В някои случаи става въпрос за доказване на бъдещи парични потоци, което за по-младите компании може да се окаже трудно. Тук идва ролята на Фонда, който покрива голяма част от риска по финансирането на подобни проекти ", заяви Мартин Гиков.

Той обясни още, че обикновено покритието на риска от загуба е 80%, а условията за финансиране са доста изгодни и почти безлихвени. По този начин, когато банката отпуска кредит, гарантиран от Фонда, лихвата за кредитополучателя ще е много по-ниска от тази, която би плащал по обикновен корпоративен заем.

Изпълнителният директор на Фонда на фондовете сподели също, че за предприемачите, които се интересуват от финансиране, най-удобният и лесен начин е да потърсят информация за това през своята обслужваща банка. По думите му, към момента Фондът работи с всички водещи банки в страната. 

"Ако става въпрос за стартиращо предприятие, имаме пет фонда, които са насочени към различни етапи от развитието на дадена компания. До края на 2023 г. в тези фондове за дялово инвестиране има останали 200 милиона лева от стария програмен период“, допълни той.

„Имайки предвид ликвидните проблеми, които се очертават във връзка със затягането на паричната политика в западните държави, това ще се усети и в България до няколко месеца, като тези средства ще бъдат много полезни", каза още Гиков.

Според него, България е имала късмет в това, че програмите, които минават през фонда, са стартирали с известно закъснение, защото средствата по тях в момента са налични точно в период, когато наближава криза.

Той добави, че дружеството финансира и смесени общинско-частни проекти за градско развитие, където също има на разположение близо 120 милиона лева.

Относно новия програмен период Гиков съобщи, че се очаква инструментите да са в размер на над 2 милиарда лева.