Брой 141 (1153), 25-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Fitch Ratings коригира оценката си за дългосрочния кредитен рейтинг на България в местна валута в резултат от промяна в методологията


На 26 май 2016 г. международната рейтингова агенция Fitch Ratings публикува актуализация на критериите за определяне на държавен кредитен рейтинг. Вследствие на това, през юли 2016 г. агенцията преразгледа оценките си за дълга на всички държави от портфолиото си, като за България решението за преоценката беше взето на 19 юли.

На база на актуализираните критерии е направена преоценка в три основни направления: присъждане на нов краткосрочен рейтинг в местна валута, преразглеждане на съществуващия краткосрочен рейтинг в чуждестранна валута, както и на връзката между дългосрочния рейтинг в местна и в чуждестранна валута.

В резултат от тези промени, Fitch приравни оценката за дългосрочния кредитен рейтинг на България в местна валута с тази за дългосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна валута, коригирайки я от ‘BBB' на ‘BBB-', отново със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг в чуждестранна валута е препотвърден на ‘F3', като се присъжда и нов краткосрочен рейтинг в местна валута - също ‘F3'.  Дългосрочният рейтинг в чуждестранна валута, който бе потвърден за България на 3 юни т.г. на ниво BBB- (стабилна перспектива), не бе включен в преоценката, тъй като извършените методологически промени не засягат критериите за присъждането му.

Според използваната в периода август 2014 г. - май 2016 г. методология за определяне на държавен кредитен рейтинг, оценката за дълга в местна валута бе обикновено еднаква или с една степен по-висока в сравнение с дълга в чуждестранна валута, въпреки че при определени обстоятелства разликата може да бъде и повече от една степен. С новите критерии Fitch залага по-силна обвързаност между кредитния риск по държавния дълг в местна и чуждестранна валута. От агенцията се позовават и на емпирични наблюдения на страни с присъден от тях рейтинг, които са спрели да обслужват дълга си в местна, съответно в чуждестранна валута, поради неплатежоспособност. Така, според актуализираната методология, присъждането на по-висок рейтинг за дълга в местна валута спрямо този в чуждестранна би следвало да е в сравнително редки случаи.

От агенцията посочват, че преоценка на присъдения дългосрочен рейтинг в местна валута е възможна в случай на промяна на дългосрочния рейтинг в чуждестранна валута или на факторите, при които се допуска оценяване с по-висока степен на дългосрочния рейтинг в местна валута спрямо този в чуждестранна. По отношение на краткосрочния рейтинг основно влияние биха имали съответните дългосрочни рейтинги.

От Fitch допълват, че чувствителността на присъдените рейтинги по отношение на икономическите фактори и допусканията, описани в предходния рейтингов доклад от 3 юни т.г., не е засегната от настоящия преглед и те остават непроменени. 

Пълното съдържание на прессъобщението на рейтинговата агенция можете да видите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Инструмент за МСП на Програма Хоризонт 2020
Внедряване на научно-техническите постижения за повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез по-тясна връзка на науката с пазара Още
БТПП и Конфедерацията на азиатско-тихоокеанските търговско-промишлените палати обсъждат съвместни инициативи
27 юли - Информационен ден, посветен на актуални схеми по ОП „Иновации и конкурентоспособност”
Презентации по актуалните процедури по ОПИК: „Енергийна ефективност в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТСП е отделило 107 млн. лв. за нисколихвени кредити за предприемачи
От есента ще стартира схема в „Подкрепа на предприемачеството“ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО)
Създават се камари на лицата, лицензирани за технически надзор на СПО и лицата регистрирани за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings коригира оценката си за дългосрочния кредитен рейтинг на България в местна валута в резултат от промяна в методологията
ГЛЕДНА ТОЧКА
Наследствените проблеми в енергетиката намаляват, но не изчезват
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още