Брой 141 (1153), 25-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

МТСП е отделило 107 млн. лв. за нисколихвени кредити за предприемачи


От есента ще стартира схема в „Подкрепа на предприемачеството“. Тя ще даде възможност на местни консорциуми между финансови и нефинансови институции, общини и неправителствени организации да издирят и подготвят предприемчиви българи да развият план за собствен бизнес чрез консултации в юридическата и финансовата сфера. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Бюджетът на схемата е 5 млн. лв. Финансирането е по линия на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Целта е след януари 2017 г., когато стартират микрокредитните линии по ОПРЧР да има готови бизнес планове, с които предприемачите да могат кандидатстват за финансиране, каза Русинова. Тя припомни,че Министерството на труда и социалната политика е подписало споразумение с Фонд на фондовете за управление на финансовите инструменти в България и е отделило 107 млн. лв., с които ще се осигуряват нисколихвени кредити.  Със средствата ще се подкрепят приоритетно млади предприемачи и социални предприятия, каза министър Русинова.

Тя представи иновативна схема, с която ще се финансират специфични обучения, изготвени от работодателите. Чрез нея бизнесът ще може да обучи хора в съответствие с производствените технологии в предприятията. Осигурените средства са 10 млн. лева и от тях ще могат да се възползват главно ИТ фирми, предприятия от строителния бранш и преработващата промишленост, обясни Русинова.

30 млн. лева са осигурени за работодатели в сферата на услугите, с които да се подобри гъвкавостта на заетостта, добави министърът на труда. Средствата ще се използват за обучение и включване в субсидирана заетост през периодите, когато работата във фирмата не е интензивна. Това ще даде възможност на повече хора да се реализират главно в сферата на туризма, а работодателите ще повишат професионалната квалификация на персонала си, каза министър Русинова.

Тя добави, че през 2016 г. около 20 000 младежи ще имат възможност да намерят своята реализация на пазара на труда  чрез различни инициативи за стажуване, чиракуване, субсидирана заетост.

Министър Русинова посочи, че 72 млн. лв. от бюджета на ОП РЧР са насочени към стажуване на младежи в реална работна среда по схемата „Младежка заетост“. На този етап около 8 000 младежи стажуват в реална работна среда при над 2000 работодатели. Статистиката сочи, че около 40 % от тях остават да работят при същия работодател и след края на европейското финансиране. През есента предстои тези стажове да бъдат разширени и с възможности за включване на администрациите, отбеляза Русинова. В област Кърджали  по схемата „Младежка заетост“  са се включили около 101 работодатели.

По схема “Обучение и заетост на младите хора“ към момента около 12 000 младежи са включени в заетост.

В рамките на първите две години от старта на новия програмен период (2014-2020) по ОП РЧР вече има 28 процедури в действие. Около 63% от бюджета на програмата  вече е насочен към различни схеми, а 30% са договорените средства. „ОП РЧР е единствената програма, по която има реално платени и възстановени средства от страна на Европейската комисия“, допълни тя.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Инструмент за МСП на Програма Хоризонт 2020
Внедряване на научно-техническите постижения за повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез по-тясна връзка на науката с пазара Още
БТПП и Конфедерацията на азиатско-тихоокеанските търговско-промишлените палати обсъждат съвместни инициативи
27 юли - Информационен ден, посветен на актуални схеми по ОП „Иновации и конкурентоспособност”
Презентации по актуалните процедури по ОПИК: „Енергийна ефективност в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТСП е отделило 107 млн. лв. за нисколихвени кредити за предприемачи
От есента ще стартира схема в „Подкрепа на предприемачеството“ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО)
Създават се камари на лицата, лицензирани за технически надзор на СПО и лицата регистрирани за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings коригира оценката си за дългосрочния кредитен рейтинг на България в местна валута в резултат от промяна в методологията
ГЛЕДНА ТОЧКА
Наследствените проблеми в енергетиката намаляват, но не изчезват
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още