Брой 141 (1153), 25-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Инструмент за МСП на Програма Хоризонт 2020


БТПП подготви настоящата информация за Инструмента за малки и средни предприятия, за да бъде полезна на фирмите при кандидатстване със самостоятелни проекти по Хоризонт 2020

Програмата на ЕС за изследвания и иновации Хоризонт 2020 се фокусира върху ролята на иновациите и на внедряването на научно-техническите постижения за повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез по-тясно сближаване на науката с пазара.

Основните предизвикателства, пред които се изправят малките и средните фирми при въвеждането на иновативни решения, са затруднен достъп до финансиране, недостатъчни умения, познания и капацитет за управление на иновациите, малък опит в работата в мрежи и в кооперирането с външни партньори в областта на иновациите и недостатъчната интернационализация на МСП.

За първи път в програма на ЕС за научни изследвания и иновации е създаден такъв инструмент, като Инструмента за МСП, насочен само и единствено към малкия и средния бизнес. Инструментът за МСП с бюджет 3 млрд. евро дава възможност в малките и средните предприятия да са основна целева група и да участват самостоятелно с проекти и има за цел:.

  • Укрепване на иновационния капацитет на МСП
  • Подкрепа за пазарноориентирани иновации
  • Запълване на пропуските във финансирането в ранния стадий на високорисковите изследвания и иновации от страна на МСП
  • Стимулиране достигането на важни приложно-научни постижения в пазарно-ориентирани иновации
  • Повишаване конкурентността на МСП и създаване на нови работни места
  • Доказване на Европейско измерение, приложимост и значимост на иновацията

Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази – виж   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Инструмент за МСП на Програма Хоризонт 2020
Внедряване на научно-техническите постижения за повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез по-тясна връзка на науката с пазара Още
БТПП и Конфедерацията на азиатско-тихоокеанските търговско-промишлените палати обсъждат съвместни инициативи
27 юли - Информационен ден, посветен на актуални схеми по ОП „Иновации и конкурентоспособност”
Презентации по актуалните процедури по ОПИК: „Енергийна ефективност в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТСП е отделило 107 млн. лв. за нисколихвени кредити за предприемачи
От есента ще стартира схема в „Подкрепа на предприемачеството“ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО)
Създават се камари на лицата, лицензирани за технически надзор на СПО и лицата регистрирани за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings коригира оценката си за дългосрочния кредитен рейтинг на България в местна валута в резултат от промяна в методологията
ГЛЕДНА ТОЧКА
Наследствените проблеми в енергетиката намаляват, но не изчезват
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още