Брой 163 (1427), 25-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ

Промените в данъчния кодекс спестяват 1.1 млн. лв. на българския бизнес според НАП


Националната агенция по приходите посочи, че предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които са публикувани от Министерство на финансите за обществено обсъждане, имат потенциала да спестят над 1.1 млн. лв. на бизнеса в страната.
 
Става въпрос за предложението юридическите лица, които не са осъществявали дейност и са освободени от подаване на годишен статистически отчет за дейността, да не са длъжни да подават годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и да обявяват годишни финансови отчети в търговския регистър.
 
Данните на НАП сочат, че тази мярка може да спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на близо 200 000 фирми, които към момента изпращат в НАП декларации и обявяват в търговския регистър финансовите си отчети без да имат дейност.
 
Другите облекчения, които проектът на ДОПК предвиждал, били свързани с новосъздадените дружества, които ще могат да заявяват доброволна регистрация по ЗДДС, едновременно с регистрирането си в Агенцията по вписванията. Предвижда се регистрацията да се осъществява по облекчена процедура, а фирмите да спестят посещението и в две институции.
 
От НАП обясняват и че проектът на ДОПК се предлага също така да отпадне и задължението при регистрация фирмите да представят опис за наличните активи. Предвиждало с и НАП да може да предоставя информация за наличие или липса на задължения на други компетентни органи по служебен път.
НОВИНИ ОТ БТПП
Икономическият съветник на Посолството на Ислямска Република Иран в София разговаря с Цветан Симеонов
Обсъдена беше предстоящата бизнес делегация до Техеран, придружаваща министъра на икономиката на Република България Още
28 август - Предстои обявяването на икономическата класация „ТОП 100”
На пресконференция в БТПП в 11.30 часа Още
Перспективи за развитие на женското предприемачество в Европа
ФИНАНСИ
Промените в данъчния кодекс спестяват 1.1 млн. лв. на българския бизнес според НАП
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Предлагат облекчения за златари и бижутери
В момента те трябва да бъдат вписани в регистър на финансовото министерство 14 дни преди да започнат дейност Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на Постановление на МС за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция
ТУРИЗЪМ
Български клип в състезанието за най-добро рекламно видео в туризма
По повод на 22-рата Генерална асамблея на Световната организация по туризъм към ООН (11-17-ти септември, Китай) Още