Брой 163 (1427), 25-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект на Постановление на МС за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция


Българската отбранителна технологично-индустриална база (БОТИБ) е един от секторите с голямо значение за сигурността, икономическото развитие и просперитета на страната ни. Темповете на нарастване на производството на годишна база надвишават динамиката на ръста на икономиката, като цяло. През последните години производството и реализацията на отбранителни продукти бележат рекорден ръст, като достигат годишен оборот от над 1 млрд. евро през 2016 година. 

Тенденциите към засилване на отбранителното и индустриалното сътрудничество и постигането на необходимото ниво на стратегическа автономност на Европейския съюз, както и геополитическите ангажименти на България в светлината на членството й в НАТО, изискват едно по-високо ниво на координация на национално равнище и обединяване на усилията на държавните институции и бизнеса в процеса на планиране и изграждане на модерни способности.

Към момента няма консултативен орган, който да:

-      анализира състоянието и да предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности в отбранителната индустрия;

-      консултира правителството при използване на перспективите за двустранно или многонационално сътрудничество в контекста на новата политика на ЕС в областта на отбраната и сигурността;

-      консултира и подпомага дружествата по отбранителната индустрия при участие в международните търгове;

-      предлага целенасочени действия в областта на изследванията и технологичното развитие на въоръжения, системи и продукти, свързани с отбраната;

-      анализира и предлага мерки за осигуряване на кадри за отбранителната индустрия, както и за обучението и квалификацията им;

-      организира и координира взаимодействието между органите на изпълнителната власт, други държавни органи и представителите на отбранителната индустрия.

Създаването на Съвета е наложително с оглед подобряване на координацията в областта на производството и търговията със стратегически изделия и специална продукция. Същевременно липсата към момента на нормативно основание за структурирането на такъв орган, както и нормативен акт с който да се определят неговите функции и състав налагат приемането на предлагания проект на ПМС.

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция

Проект на Доклад до Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" към МС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: v.nenova@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономическият съветник на Посолството на Ислямска Република Иран в София разговаря с Цветан Симеонов
Обсъдена беше предстоящата бизнес делегация до Техеран, придружаваща министъра на икономиката на Република България Още
28 август - Предстои обявяването на икономическата класация „ТОП 100”
На пресконференция в БТПП в 11.30 часа Още
Перспективи за развитие на женското предприемачество в Европа
ФИНАНСИ
Промените в данъчния кодекс спестяват 1.1 млн. лв. на българския бизнес според НАП
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Предлагат облекчения за златари и бижутери
В момента те трябва да бъдат вписани в регистър на финансовото министерство 14 дни преди да започнат дейност Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на Постановление на МС за създаване на Съвет за координиране и развитие на дружествата производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция
ТУРИЗЪМ
Български клип в състезанието за най-добро рекламно видео в туризма
По повод на 22-рата Генерална асамблея на Световната организация по туризъм към ООН (11-17-ти септември, Китай) Още