Назад

Фондът на фондовете ще управлява над 117 млн. лв. по новата научна програма към Министерството на иновациите


Ще се инвестира в предприятия, насочени към трансфера на технологии и иновационни дейности в България

Фондът на фондовете (ФнФ) и Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа (МИР) подписаха Споразумение за финансиране. Средствата са осигурени от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Документът дава мандат на ФнФ да управлява финансов ресурс по програмата в размер на  117 415 542 лв.

Средствата за финансови инструменти, възложени на ФнФ чрез споразумението, са 97,84 млн. лв., а останалите 19,57 млн. лв. са за безвъзмездна финансова помощ, предоставена в комбинация с финансови инструменти в една операция.

Основна част от инвестициите ще се насочат към подкрепа за спин-оф компании (такива, които превръщат иновациите в реален продукт), стартиращи високотехнологични предприятия и компании, базирани на знанието; създаване и развитие на индустриални старт-ъп системи, насочени към разгръщане на научни изследвания и иновации; трансфер и комерсиализация на технологии; превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти и технологии; разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери.

Съгласно сключеното споразумение, ФнФ ще структурира Фонд за технологичен трансфер – специфичен финансов инструмент, който ще осигурява дялови и квази-дялови инвестиции (хибридната форма на финансиране между дялов и дългов продукт) за подпомагане на трансфера на технологии в България. Инструментът ще подкрепя развитието на потенциала в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г., сред които мехатроника и микроелектроника, информационни и комуникационни технологии, биоикономика и биотехнологии, кръгова и нисковъглеродна икономика и др.

Планираните за изпълнение инструменти по новия мандат са съобразени с дейностите и целите по Приоритет 1 на ПНИИДИТ – „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“.

Припомняме, че на 16 февруари тази година беше сключено друго споразумение между Фонда на фондовете и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, като управляващ орган и по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Споразумението даде мандат на ФнФ да управлява финансови инструменти по новата програма за конкурентоспособност в размер на над 1,26 млрд. лв. за инвестиране в разработване на иновации, стартиращи предприятия, внедряване и разработване на дигитални решения, оборотни средства, средства за закупуване на оборудване. По него ще се реализират и дългови инструменти (заеми и гаранции) – един за енергийна ефективност и един за кръгова икономика (подкрепа в областта на проектирането на продуктите, производствените процеси и управлението на отпадъци).