Назад

Глобален форум GS1 2024


Днес, 19 февруари, в Брюксел се открива четиридневен Глобален форум GS1 2024. За втора година събитието се провежда хибридно, като се очаква общият брой на участниците да достигне над 1700 (над 700 в Брюксел и 1000 онлайн), сред които представители на Национални организации GS1 и представители на индустрията от над 108 страни, превръщайки го в най-мащабното събитие на GS1 общността за годината. Основна цел е установяването на диалог и съгласуването на дейностите в изпълнение на глобалната стратегия на Организацията.

България е представена от екип в състав: Цветан Симеонов, председател на УС на GS1 България, Чавдар Селвелиев, член на УС на GS1 България и управител на Магре-замразени храни ЕООД, Цвета Братанова, изп. директор и експерти от Сдружението.

Темите са разпределени по 6 направления, между които са:

  • Цифрова трансформация: GS1 помага на индустрията да отговори на изискванията на днешния цифров свят. В това направление фокусът е върху използването на Платформата от  регистри GS1 Registry platform, услугите за проверка на валидността на баркодовете -  Verified by GS1 и синхронизацията/споделянето на продуктови данни с търговските партньори – GDSN, и други.
  • Здравеопазване: Осигуряване на по-безопасни и по-ефективни грижи за пациентите с едно просто сканиране. Ще бъдат представени най-новите възможности и разработки на GS1 в областта на здравеопазването.
  • Търговия на дребно: Трансформацията в сектора изправя индустрията пред възможности, но и пред много предизвикателства. През последните 5 години цифровата трансформация в търговията на дребно се ускори, но е налице и огромен стремеж към инициативи за устойчивост, и съгласувани действия за разработване на регулаторни рамки. Всичко това води до нов и спешен темп на промени, които оказват влияние върху екосистемата на сектора и ще бъдат разгледани в специализираните сесии в рамките на 4-те дни на форума.

Основна тема в преобладаващата част от направленията, включени в програмата на форума, е Миграцията към използване на 2D символи. Тя ще бъде разгледана в различни обучения по сектори.

По време на форума са предвидени 3 тематични пленарни сесии, над 50 обучения и различни форми за нетуъркинг. Сред презентиращите са представители на водещи компании от индустрията, асоциации и институции. Форумът продължава до 22 февруари и е отворен за регистрация за представители на бизнеса. Повече за програмата и възможност за регистрация последвайте линка https://forum.gs1.org/

С цел запознаване на бизнеса и обществеността в България с възможностите за приложение на стандартите GS1 в различните сектори, както и с потенциалните ползи от внедряване на тези стандарти, GS1 България ще публикува поредица от материали, заложени в програмата на форума.