Назад

Семинар „Управление на енергийния отпечатък"
Търговско-промишлена палата - Враца проведе на 15 февруари  семинар по проект „Управление на енергийния отпечатък за МСП“. Семинарът предостави информация, насочена към повишаване на знанията на собствениците и служителите на МСП по темата за управление на енергийния отпечатък, чрез използване на цифрови съвременни инструменти и технологии. Беше разгледан метода за управление на енергийният отпечатък и как може да се приложи ефективно във фирмата.

По време на събитието също така бяха представени четирите продукта, разработени в рамките на проекта: Методология за управление на енергийния отпечатък, Инструмент за самооценка за управление на енергийния отпечатък, Обучителен курс за управление на енергийния отпечатък, Отворена образователна ресурсна платформа.

Практическа информация за „Ползи, възможности и нови тенденции в повишаването на енергийната ефективност на фирмата“ даде представителят на Магистериум ООД – Александра Кънева. Фирмата предоставя професионална консултантска подкрепа за развитието на бизнеса на своите клиенти в сферите на управление на проекти и енергийната ефективност.

На семинара взеха участие представителят на Областен информационен център Враца  - Цветана Иванова, която представи информация за „Декарбонизация и стратегии в енергийния сектор“.

За повече информация относно управлението на енергийният отпечатък може да посетите интернет на страницата на проекта на следният линк: https://www.smenergy-project.eu/ както и  социалните мрежи: https://www.facebook.com/people/Energy-Footprint-management-for-SMEs-SMEnergy/100081565269787