Назад

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2023 година


През четвъртото тримесечие на 2023 година:

- Коефициентът на безработица е 4.2%, или с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година;

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.5%;

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. намалява с 0.8 процентни пункта.

Данните са от Наблюдението на работната сила - извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират  около 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип.

Пълните данни ТУК