Назад

Промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя


С предложените промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя се премахват изискванията за доказване на факти и обстоятелства и предоставяне на документи, за които Националният осигурителен институт може да събира служебно доказателства.

С промените се осигурява ефективността и бързината в административните производства и се намалява административната тежест при подаване на заявления от лицата, които имат право да получат гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя.

Дата на откриване:

16.2.2024 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социална политика и заетост

Дата на приключване:

18.3.2024 г.

Добави коментар