Назад

Регионален форум GS1 в Европа 2022
Главна тема на предстоящия Регионален форум GS1 в Европа 2022 и в дейността на организацията GS1 в Европа е приложението на стандартите GS1 в сектора на строителството и електрониката.

Цифровите продуктови паспорти са една от основните теми на предстоящия Регионален форум GS1 в Европа 2022, който ще се проведе от 17 до 20 октомври в Амстердам, Нидерландия, с домакин GS1 Нидерландия. Тематична сесия е предвидена още през първия ден, 17 октомври, понеделник от 13:00 до 14:00 CET. Заедно с представители на индустрията, регулатори и заинтересовани лица ще научите какво представлява цифровия продуктов паспорт, какво прави организацията GS1 и как паспортът ще повлияе в работата ви, но така и на всеки един от нас отделно като потребители.

За представители на сектора на електрониката тематична сесия е предвидена още през втория ден, 18 октомври, вторник от 09:00 до 10:00 CET на тема Кръговата икономика и предизвикателствата „R“ в смисъла на: Reduce, Reject, Reuse, Recycle, Repair, Refurbish, Repurpose, Regional (форум). Присъединете се, за да научите повече за предизвикателствата R и как стандартите GS1 отговарят на тези предизвикателства.

Тематична сесия за стандартите GS1 в строителната индустрия е предвидена през втория ден, 18 октомври, вторник от 13:00 до 14:30 CET. Строителният бранш е изправен пред предизвикателствата едновременно да строи повече, да намали потреблението на суровини, отпадъци и емисиите на CO2, като в същото време увеличи производителността и проследимостта си. Това изглежда като невъзможно, но уникалната идентификация би позволила обмена на качествена информация между участниците в отрасъла. Присъединете се към нас, за да придобиете знания за пазарните фактори и каква роля може да играе GS1 в една от най-големите световни индустрии.

В дните 17 и 18 октомври събитието е отворено за регистрация и участие на компаниите-членове на общността GS1, в частност за нашата страна - на GS1 България. Формата за регистрация и подробности за програмата може да намерите на https://www.gs1ineuropeforum.eu. Часовете на сесиите са в  Central European Time (CET), а работен език е английски. Събитието е хибридно и регистрираните участници могат да се включат както онлайн така и на място.

Регистрирайте се за участие! Не пропускайте тази възможност!

Сесиите са безплатни за всички регистрирани участници - онлайн или участващи на място. От посочените в програмата може да изберете само тези сесии, които наистина представляват интерес за Вас. Разходите за пътни и настаняване при участие на място се поемат от самите участници.

За повече информация GS1 България остава на разположение на тел. 02/8117 611 / 567 / 433.