Назад

Идентифициране на потенциални пазари на българските МСП в страните от Северна АфрикаНа 14-ти март Българската търговско промишлена палата, съвместно със службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и помощния офис в Африка (Africa IP SME Helpdesk), проведе хибриден семинар за насърчаване на сътрудничеството между българските фирми с партньори от Северна Африка, а именно: Алжир, Египет, Либия, Мароко и Тунис.  В събитието участваха повече от 70 фирми, организации, браншови асоциации, академичен сектор, консултанти, патентни бюра, адвокати и др. Участниците получиха  полезна информация и експертни съвети как да улеснят достъпа си до този пазар  и как да предотвратят възможни рискове при реализиране на бизнес сътрудничество, като запазят правата си върху  интелектуалната собственост (закрила и регистрация на марки и изобретения).

Събитието бе открито от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, който приветства участниците и отбеляза че защитата  на интелектуалната собственост  е конкурентно  преимущество на всяка фирма при позициониране на международните пазари. Проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентното ведомство на Република България, запозна аудиторията с основните функции на ведомството по закрила на обектите на индустриалната собственост и сътрудничеството, което се реализира в тази посока между отделните институции.

В откриването на събитието участва и  министърът на икономиката и индустрията, г-н Богдан Богданов, благодари на БТПП като организатор на събитието и спомена, че в България трябва  да се  да се организират повече  информационни  мероприятия, подпомагащи интернационализацията на МСП на  международните пазари.

Лекторите на семинара  бяха г-жа Мария Клара Ибанес Фиорило, експерт по интелектуална собственост,  която представи основните функции на помощния офис в Африка – (Africa IP SME Helpdesk) и г-н Иван Семпере, експерт по интелектуална собственост, който представи основните специфики за отделните страни от Северна Африка (Алжир, Египет, Либия, Мароко и Тунис), във връзка със закрила на правата на интелектуалната собственост, регистрация на патенти, видове защита и  конкуренти предимства при регистриране на тези права.

В дискусионния панел , г-н Владимир Йосифов, специалист в областта на интелектуалната собственост и дългогодишен служител  в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), включително на ръководни длъжности, подчерта, че е необходимо по-тясно сътрудничество между търговските палати и патентните ведомства в съответните страни от Северна Африка, за подобряване на цялостния бизнес климат, устойчивост и извършване на търговска дейност.

Запис на проведеното събитие, снимки и всички налични презентации може да намерите тук.

За допълнителна информация, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, ел. поща: projects2@bcci.bg, тел. за връзка: 02/8117556