Назад

Обявени търгове от Република Ирак


Покана за участие в трета международна изложба за общини и градоустройство в периода 10-13 юни 2024 и международен фестивал за пазаруване 20-30 април 2024 в град Наджаф

Съобщение за обявен търг от Министерството на петрола на Р Ирак - търг № 9723050, обявен за втори път доставка на система на масло за дискове.

Съобщение за обявен търг от Министерството на петрола на Р Ирак - търг № 9723072 обявен за втори път закупуване на уреди за термична обработка.

Обявление на тръжна процедура от Министерството на промишлеността и минералите на Р Ирак - търг № З/Т/DIA/2024 обявен за първи път доставка на 100 тона емайлиран поливинил ацетал или поливинил формал или полиестерен имид клас Н180 или Н200 кръгъл меден намотаващ проводник с кодов номер R162/E

Съобщение за обявен търг от Министерството на петрола на Р. Ирак - търг № 9723126 обявен за първи път доставка на лабораторна стъклария

Обявление на тръжна процедура от Министерството на промишлеността и минералите на Р Ирак - търг № 2/Т/DIA/2024, обявен за първи път доставка на 100 тона медна лента в рулони със закръглен ръб с код № R144/В

Обявление на тръжна процедура от Министерството на промишлеността и минералите на Р Ирак - търг № 4/Т/DIA/2024 обявен за първи път доставка на гъвкав изолиран многожилен кабел

Mehmed Myuhtar

Expert

Foreign Economic Cooperation Directorate
Ministry of Economy and industry
12 Knyaz Alexander I Str., Sofia 1000, Bulgaria
tel.: +359 2 940 7652