Назад

Ползотворна среща на Председателя на БТПП и експерти от АС при Палатата с представители на Камарата по медиация, помирение и арбитраж на Окситания, гр. Тулуза, Франция
На 18.03.2024 г. се проведе виртуална среща на Председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов и експерти от АС и БТПП, с представители на Камарата по медиация, помирение и арбитраж на Окситания (Chambre de Médiation, de Conciliation, et d'Arbitrage d'Occitanie –CMCAO) находяща се в гр. Тулуза, Франция.

От френска страна в събитието взеха участие г-н Жан –Франсоа Равина, адвокат, Председател на Камарата и арбитър от листата на арбитрите на CMCAO, г-жа Василка Клике, адвокат, Зам Председател на камарата и арбитър от листата, г-н Абделмаджид Неджари, адвокат, секретар на Камарата, арбитър от листата, както и проф. Лоран Позоко – Председател на CMCAO  от 2021 г. до 2023 г. В срещата се включи и г-жа Весела Тодорова - Мозеттиг, директор на Френско - българска търговска и индустриална камара, с чието любезно съдействие бе организирана дискусията.

В началото на сесията г-жа Клике запозна българските участници, с работата на CMCAO и създаването и във връзка с необходимостта от подкрепа на бизнеса за своевременно разрешаване на споровете, възникнали между фирмите от авиационната промишленост със седалище в района на Тулуза извън системата на държавното правораздаване. Информира също за опитите на CMCAO, да предоставят на своите клиенти, услуги на нивото на арбитражните институции в Париж, като за целта организират информационни кампании, обучения и научни конференции. За организирането на тези събития, са в тясно сътрудничество с други арбитражни камари във Франция.

Към дискусията се присъедини Председателя на камарата г-н Равина, който информира българските участници за възможността да се организират съвместни научни конференции, за популяризирането на арбитражното производство, като сподели техния опит в областта, в сътрудничеството с камари от Италия и Андора.

Г-н Равина отправи покана към Председателя на БТПП и колегията на АС при БТПП, да се включат в организираните събития в хибридна или присъствена форма.

Г-н Симеонов благодари за инициативата на колегите от CMCAO, като сподели, че  качеството на арбитража в АС при БТПП също е на най- високо ниво. Председателя на БТПП наблегна на дигитализацията на арбитражния процес в АС при БТПП, изброи предимствата на арбитража, в сравнение с производството пред държавния съд, а именно:

- По – бързо производство, като делата се решават в рамките на 12 месеца,

-Информация по делата е достъпна онлайн за страните и техните процесуални представители в електронни досиета на делата.

-АС при БТПП е осигурила техническа обезпеченост за онлайн заседания по арбитражни дела още преди пандемията от COVID 19.

-Съгласно устава на АС при БТПП съществува възможността за включване на чужди граждани, които отговарят на изискванията на Устава на АС, в листите на АС при БТПП по международни дела.

Възможността е допълнена  в Устава на АС, а именно „ По вътрешни дела, когато страна по спора е предприятие с преобладаващо чуждестранно участие, арбитри могат да бъдат и лица, които не са граждани на Република България.“

 Г-н Симеонов уточни пред чуждестранните участници в срещата, че списъците на арбитрите се определят от Президиума на АС, като в тяхната компетенция е да разглеждат молби за включване на нови арбитри.

Предстои разширяване на листите на АС при БТПП, за да могат клиентите на АС да имат по – голяма възможност за избор. Г-н Симеонов предложи на френските колеги, ако имат отговарящи на условията кандидати, те да депозират своите документи, за да могат да се разгледат техните кандидатури за включване в листата на АС по международни дела.

Относно организирането на научна  конференция от АС при БТПП, г-н Симеонов отправи покана към представителите на CMCAO да заявят участие с теоретични доклади.

Г-н Симеонов подчерта еднаквостта на правната уредба, на икономическите отношения във Франция и в България, в областта на арбитража,  тъй като модела - закон на UNCITRAL е имплементиран в ЗМТА от 1988 г. и досега се актуализира в съответствие с практическите нужди на съдебната система в България.

Председателя на БТПП информира френските колеги за множеството сключени от АС при БТПП споразумения в областта на арбитража с институции по целия свят, като предложи такова споразумение за съвместна дейност, да бъде сключено и с Камарата по медиация, помирение и арбитраж на Окситания

В своята 127 годишна история, Арбитражния съд при БТПП се адаптира към съвременните условия и макар и създаден като помирителен съд, в настоящия момент той има връзки с множество партньорски организации.

Председателя на камарата г-н Жан –Франсоа Равина, запозна българските колеги с дейността на CMCAO, включително и с факта, че под ръководството на проф. Позоко се е развило изключително много сътрудничеството с тулузкия университет Капитол 1, където са обучават нови арбитри, като това обучение е отворено и за чуждестранни студенти. Извън академичната дейност, насочена към популяризиране на арбитража, Камарата организира и обучения по арбитраж.

Г-н Симеонов сподели българския опит, като информира колегите, че в обучението на всички бъдещи юристи в горен курс на университета, е добавен модул за обучение по арбитражен процес, а АС при БТПП със съдействието на БТПП организира всяка година обучение на юристи по търговски арбитраж, включително и към момента на провеждане на срещата.

Председателя на БТПП информира френските колеги, че БТПП има ежедневен новинарски бюлетин, който достига до десет хиляди абоната и темите засегнати на срещата ще достигнат до широк брой читатели.

Г-н Симeонов наблегна на факта на отличното сътрудничество на БТПП с френското посолство в България и Френско - българска търговска и индустриална камара и в частност с г-жа Весела Тодорова Мозеттиг – директор, за което и благодари.

В края на срещата г-н Симонов отново подчерта, че съвместни дейности в областта на арбитража ще бъдат добре дошли, както като участие в съвместни научни конференции, така и в размяна на посещения на арбитри и  експерти за обмяна на опит.

Френските колеги благодариха за топлото отношение, като остават в готовност за  размяна на покани за общи събития.