Назад

Предстои бизнес форум за електроиндустрията БАСЕЛ 2024


Събитието на 11 април 2024 г. е ориентирано към малките и средните предприятия и възможностите за тяхното технологично развитие и ще предложи платформа за обмен на опит, новости и добри практики. Утвърдени български и чуждестранни лектори и панелисти, с водещи позиции в областта на дигиталната трансформация, зеления преход и електромобилността, ще представят иновациите и ползата от имплементирането им в тези области на икономиката.

Участниците в дискусионните панели „Дигитална трансформация“, „Зелен преход“, „Електромобилност“ и „Успешни примери от електроиндустрията в международен план“ ще запознаят всички присъстващи със свързаността на всеки един производствен процес с електроиндустрията и ползите, които тя може да предостави в развитието и модернизирането на предприятията и повишаването на тяхната конкурентоспособност в световен мащаб.

Предвидените във втората част на форума двустранни бизнес срещи и нетуъркинг ще предоставят оптимална възможност за установяване на добри партньорства за взаимноизгоден бизнес с фирми от Европа и региона на Балканския полуостров, както и с представители на търговско-икономическите секции към чуждестранните посолства в България.

С настоящото имам удоволствието да Ви поканя на предстоящия Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, който ще се проведе на 11.04.2024 г. от 10.00 ч., в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел Шератон), гр. София. Моля за Вашето съдействие за разпространение на настоящата покана сред фирмите Ваши членове на ръководената от Вас организация.

При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 08 април 2024 г.

Проекто-програма на събитието

За допълнителна информация може да се обръщате към Томислав Атанасов, тел.: 02/940 79 83 и Николина Георгиева, тел.: 02/ 940 79 77.

---------------------------

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021–2027 г., по който ИАНМСП е институционален бенефициент.