Назад

Информационен ден на Европейския съвет по иновациите в София - 16 февруари, София Тех Парк


Момиче в яке

Със специален бюджет от 10,1 милиарда евро Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) е най-амбициозната водеща инициатива в областта на иновациите в Европа, насочена към подпомагане на най-талантливите европейски новатори в бързото и ефективно разрастване на революционните и революционни иновации. ЕСИ, често наричан "Европейската фабрика за еднорози", е едно гише за новаторски новатори, като предоставя подкрепа от идеята до пазара, от ранните напреднали изследвания до комерсиализацията и разрастването.

Информационната сесия на ЕСИ в София ще се фокусира по-специално върху Акселераторската схема на ЕСИ, която подкрепя стартиращи предприятия и МСП да разработват и разширяват дълбокотехнологични и революционни иновативни продукти или услуги на напреднало технологично ниво (TRL 6-9). На най-талантливите новатори в Европа ЕСИ предоставя подкрепа чрез комбинация от безвъзмездно финансиране (до 2,5 милиона евро за разходи за развитие на иновациите) и капиталови инвестиции (до 15 милиона евро).

По време на информационния ден представителите на ЕСИ ще предоставят подробно обяснение за различните налични схеми за финансиране и процеса на кандидатстване. Програмата ще бъде допълнена с препоръки от успешни бенефициенти на ЕСИ от България и презентация от представител на българското Министерство на иновациите и растежа относно националната подкрепа на компаниите от EIC Seal of Excellence.

Събитието се организира от Европейския съвет за иновации и ГИС-Трансферен център, партньор по финансирания от ЕС проект Access2EIC на 16 февруари 2023  г. в София Тех Парк.

За повече подробности, моля, вижте дневния ред тук.

Регистрацията е отворена.