Назад

Информационен ден на Европейския съвет по иновациите в София – 29 януари


На 29 януари 2024 г. от 9:00 ч в хотел Hyatt Regency в София ще се проведе информационен ден за възможностите за осигуряване на европейско финансиране на високотехнологични изследвания и иновации. Организатор на събитието е Европейският съвет по иновации (ЕСИ) по инициатива на министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева.

В събитието ще участват европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Илиана Иванова и министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

В рамките на информационния ден експерти на ЕСИ ще представят различните направления на програма "Хоризонт Европа" и ще разяснят възможностите за подкрепа на иноваторите и изследователите в сферата на дълбоките технологии. На компаниите ще бъде предоставена практическа информация как да направят кандидатурите си успешни. Освен това участниците ще имат възможността да се запознаят с опита на бенефициентите на ЕСИ – Accelerator и Pathfinder.

ЕСИ е най-голямата инициатива на Европейската комисия за подкрепа на иновации през целия жизнен цикъл от научни изследвания в ранен етап до доказване на концепция, трансфер на технологии, финансиране и разрастване на стартиращи фирми и малки и средни предприятия, посочват от Министерството на иновациите и растежа (МИР). Чрез своите три инструмента – Pathfinder, Transition и Accelerator, Съветът предоставя финансиране на научни организации, стартиращи компании и малки и средни предприятия (МСП) под формата на грантове и дялово участие/инвестиции, достигащи до 17,5 млн. евро за стартъп бенефициент. Организацията разполага с бюджет от 10,1 млрд. евро за периода 2021 - 2027 г.

Информационният ден ще се проведе на английски език. Изисква се предварителна регистрация до 28 януари 2024 г. тук.