Назад

Оферти за бизнес партньорство


Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

11.01.24.01 BC БЪЛГАРИЯ
Българска компания, работеща от 2005 г. в сферата на възобновяемите енергийни източници (вятърни електроцентрали), търси партньорство. Фирмата предлага съдружие или продава готови проекти с разрешение за строеж на вятърни централи. Компанията има контакти с водещи фирми в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, производители на вятърни турбини, фирми, специализирани в проектиране и изграждане на ветроенергийни паркове.
За контакти:
Борко ЕООД
гр. Велико Търново
ул. "Мальовица" 4 Г
ЕИК BG 104632685
MOЛ Борислав Петров
Тел.: 0889 683752
URL: http://borko.eu
E-mail: office@borko.eu ; borko_nl@abv.bg

11.01.24.02 BC ЛАТВИЯ
Компания предлага революционна технология, насочена предимно за оператори на водно-пречиствателни станции и съоръжения, която трансформира каналните утайки, за да създаде висококачествен, органичен, безпатогенен тор, подходящ за широко приложение в селското стопанство.
Компанията търси бизнес партньори с които да работи на българския пазар. Има e-mail, website.

11.01.24.03 BC ИЗРАЕЛ
Компания използва най-новите технологии за термално сканиране, за да оптимизира процеса по проверка и тест на крайния продукт на производствени линии в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост. Посредством системата, производителите могат в реално време да проверяват готовата продукция, нейното качество и дали е пакетирана правилно, както и имат достъп до голям набор от данни, свързани с крайния продукт. Системата може да се внедри в различни производства.
Компанията търси бизнес партньори и интегратори, с които да работи на българския пазар. Има e-mail, website.

11.01.24.04 BC ИНДИЯ
Индийска компания произвежда и предлага дидактическо оборудване, изкуствен интелект, интернет на нещата, роботизирани, тестови и измерващи решения, приложими в различни сектори. На разположение е продуктов каталог. Компанията е сретифицирана по ISO 9001:2015 от 1983 в областта на обучението, околната среда и индустнията.
Компанията желае да разшири присъствието си в региона и търси потенциални партньори. Има e-mail, website.

11.01.24.05 BC ИНДИЯ
Производител на алуминиеви профили търси контакти с български вносители и купувачи на алуминиеви продукти /HS Code – 76042990/. Компанията търси местен представител, който да работи като търговски агент. Има e-mail, website.

-------------------
Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК   
За контакти: тел. (02) 8117 421,  e-mail: irelations@bcci.bg