Назад

Партньорска среща с Кубинската търговска палата


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе виртуален разговор с Антонио Карикарте Корона, председател на Кубинската търговска палата с цел начертаване на съвместен план за действие през 2024 г. Дискусията бе по инициатива на Н. Пр. Мариета Гарсия Хордан, посланик на Република Куба в София, с която Симеонов осъществи среща през ноември 2023. Посланик Хордан заяви, че съществува взаимен интерес от страна на бизнеса за сътрудничество в областите селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, млечна промишленост, възобновяема енергия, туризъм, здравеопазване, фармацевтична промишленост и др.

Председателите на двете бизнес организации се обединиха около мнението, че трябва да подпомогнат контактите между компаниите от България и Куба, тъй като голямото разстояние между двете страни и недостатъчното количество информация за икономическите възможности спират повечето инициативи в самото им начало.

Симеонов представи възможностите за участие в различни панаири и изложения в нашата страна през 2024 г. и отбеляза, че БТПП има готовност да организира богата и наситена бизнес програма, съгласно интересите на кубинските бизнесмени, които желаят да посетят България през тази година.

Корона, от своя страна, сподели информация за най-голямото бизнес събитие в Хавана – Международният панаир, който се провежда традиционно през месец ноември. Той подчерта, че присъстието на европейски компании на кубинския пазар разширява възможностите им за реализация и в други страни от Карибския регион и Латинска Америка.

Освен размяна на бизнес посещения участниците в срещата договориха и обмен на актуална икономическа и бизнес информация, която ще позволи на компаниите да взимат правилни и навременни решения за навлизане на съответния пазар.

Българската търговско-промишлена палата ще информира допълнително за конкретните събития, които ще организира заедно с Кубинската търговска палата. За повече информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, е-mail: irelations@bcci.bg.