Назад

Информация от форума “Mining Indaba” в Кейптаун


ДЕС характеризира събитието като грандиозно, с 8000 участници от правителствени институции, частния сектор и неправителствените организации, обединени от общата цел да обсъдят ключови въпроси и възможности на минния сектор в Африка. Посланието на африканските държави е било, че минният в Африка сектор е отворен за бизнес и инвестиции. Форумът е дискутирал възможностите за проучвания, геологическите данни за отделните региони и огромния потенциал за използване на изкуствения интелект в минния сектор. Показател на последното са разкритите залежи на медна руда от компанията Коболт Металс в Мингомба, Замбия.

Замбия е била представена с голяма делегация, която е изтъкнала като значително предимство на страната нейната стабилност, ясна и стройна нормативна уредба и наскоро откритите значителни залежи на медна руда. Изложена е била визия за привличане на инвеститори за създаването на  устойчиви вериги за добив и преработване на медната руда, както и за високотехнологични системи за производство на завършен продукт.

Според ДЕС, ангажирането на ЕС и САЩ (чрез подписаните меморандуми)  се разглежда позитивно от правителството на Замбия, предвид на съществуващия негативизъм сред широките обществени среди за рисковете от навлизането в сектора на компании, които не спазват в необходимата степен екологичните и здравни стандарти.  

Финландия, която проявява засилен интерес от минния сектор, информира, че голям брой финландски компании са участвали във форума. Установени са били контакти със замбийското правителство и частния сектор за обсъждане на сътрудничество в областта на геологическите проучванияОчаква се да бъде подписан двустранен меморандум, който да определи модалностите и областите на това сътрудничество.