Назад

Клуб 9000 с обучение по Root Cause Analysis (Анализ на първопричината)


Изпълнявайки своята мисия да подпомогне глобалните трансформации на икономиките, обществата, както и на българските организации, с помощта на качеството, Сдружение „Клуб 9000“ предлага широк спектър от обучения.

Настоящото краткосрочно обучение се насочва към методологията и инструментите за успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите.

Разрешаване на проблеми: Анализ на първопричината (Root Cause Analysis): Как да анализираме причините за възникналите проблеми при управлението на нашата организация? Каква е методологията и кои са последователните етапи на процеса за решаване на проблеми? В какво се състои анализа на първопричината – АПП (Root Cause Analysis)? Кои са приложимите инструменти/техники на всеки от етапите на АПП?

Обучителен подход: да предостави на участниците кратки обучителни единици („късове познание“) по практически теми, свързани с успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите, включително АПП. Това позволява бъдещо надграждане с други методи и инструменти в сферата на управлението.

Целта на обучението е да се представят методологията и основният процес за решаване на проблеми в четири стъпки, включително Анализ на първопричината, по концентриран, достъпен и съдържателен начин за експертите от Вашата организация.

В същото време се цели да се подпомогне изграждането на практически умения за работа с приложимия инструментариум за всяка от стъпките от процеса на решаване на проблеми (с ресурси на Американското общество за качество).

Обучители: компетентни лектори с дългогодишен преподавателски опит, които са разработили учебната програма и учебния график по темата.

Продължителност: Това е кратко и концентрирано обучение с продължителност от шест учебни часа всеки ден (общо 12 учебни часа). Графикът е разработен така, че участниците да останат в подходящата форма за възприемане на материала през целия период на обучение.

Ползи за участниците: Участниците ще придобият представа за методологията и основните процеси за успешно разрешаване на проблеми в управлението на организациите, включително АПП, като в същото време ще имат възможност да се въвлекат в практически задачи за изясняване на съдържанието. По този начин те ще получат основни знания и ще придобият редица практически умения, свързани с възприемането и прилагането на подходящите инструменти за управление на качеството, безопасността и риска в организациите.

Материали и сертификати: На участниците ще бъдат предоставени материали от курса в електронен вариант. В края на обучението те ще получат сертификати от Сдружение „Клуб 9000“ с детайли за получените компетентности.

Таксата за участие е 300 лв. с ДДС.

Редовни членове на “Клуб 9000”, както и фирми с трима и повече участници, ползват отстъпка от 10%.

За участие в курса е необходимо записване до 12 март 2024 година:

Да изпратите заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон или електронна поща), както и чрез: www.club9000.org

Да внесете таксата за участие, в размер на 300 лв. с ДДС по с/ка IBAN: BG58 UNCR 9660 1010 0615 09 при УниКредит Булбанк с BIC код: UNCR BGSF и титуляр Клуб 9000. Таксата може да бъде платена и в брой, в офиса на сдружението.

В таксата са включени: Учебен материал, сертификат, лек обяд, кафе паузи.

НАЧАЛО НА КУРСА: 14.03.2024 г. от 09,30 ч.

КРАЙ НА КУРСА: 15.03.2024 г. до 15,00 ч.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, офис 508А