Назад

Семинар във връзка с добрите практики при управление на средства по европейски проекти ще се проведе в София


Лектор:  ДОРА БУРОВА – сертифициран одитор, експерт обществени поръчки с над 15 години опит в сферата на контрола на публичните финанси, включително контрола на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС  

Целева група: експерти с отговорности по управление и изпълнение на европейски проекти, включително изпълнявани по Националния план за възстановяване и устойчивост; експерти с функции по управление и контрол по мониторинг на европейските средства –  вътрешни одитори, финансови контрольори, експерти с функции по контрол и мониторинг и др.

Подходящ за администрации, които изпълняват функции в системата за управление и контрол по ЕСИФ и ЕСФУ

Цели:

1) да се придобият практически знания и умения за правната рамка относно защитата на финансовите интереси на ЕС;

2) да се представят примери за сериозни нередности и нарушения на принципа за добро финансово управление, както и мерки за превенция на финансовите корекции;

3) да се обсъдят практически казуси и примери.

Обучението включва преглед на:

- актуалната европейска правна рамка относно защитата на финансовите интереси на ЕС;

- примери за сериозни нередности (измами, корупция, конфликт на интереси, двойно финансиране, обществени поръчки, одитна следа, устойчивост) и нарушения на принципа за добро финансово управление, както и мерки за превенция;

- натрупани казуси от практиката.

Събитието ще се проведе на 24 април (сряда) в гр. София, Хотел Рамада, зала Опал

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА вижте ТУК: http://tbm-bg.com/obuchenia/374

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

Такса за участие:  360 лв. (без ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

В таксата са включени: зала, лекции 8 уч. ч., техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

За заявяване на участие, кликнете тук.

Моля, попълнете On-Line заявка за участие или изпратете попълнен формуляр на e-mail: office@tbm-bg.com или тук: www.tbm-bg.com/zapisvane

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на

0889 416 048 или на e-mail: office@tbm-bg.com