Назад

Предстои Residental Forum 2024 - най-значимият форум с фокус върху жилищния сектор в България


Residential Forum 2024, организиран от Градът Медиа Груп, е водещият специализиран форум с фокус върху жилищния сектор и тенденциите при планирането и реализацията на модерни жилищни проекти.

Жилищният сегмент, като най-активният и солиден от гледна точка на обем, има ключов градоустройствен, икономически и социален ефект върху средата. Жилищните проекти формират основна част от облика на градовете, целят да предоставят търсената от обитателите среда на живот и не на последно място - са предпочитан инвестиционен актив в контекста на инфлационния натиск и волатилността на алтернативните възможности за капиталови вложения.

Основни акценти:

Urban talks 2024: Модели за устойчива градска трансформация. Как София да стане по-добър град за живеене? Визия, приоритети и ключови законодателни промени.

Градоустройствени концепции и взаимодействие между публичен и частен сектор за по-добра градска среда. Преодоляване на градските дефицити и генериране на потенциал чрез интегриран подход при реализацията на инвестиционни проекти.

Икономика на жилищния пазар 2024: Дефиниции, индикатори и прочит на рисковете от „балон“ или какви са фундаментите зад растежа на жилищния сектор? Доходи, достъпност, кредити и жилищни нужди – къде е пресечната точка? 

Територии с потенциал за развитие: Модели за регенерация на терени с отпаднала необходимост в привлекателни градски мултифункционални пространства.

Инвестиционна среда 2024: Нови хоризонти в отговор на търсенето на по-добра среда на обитаване и повишаващия се стандарт на живот. 

Development тенденции 2024: Кое е жилището, което кореспондира с повишаващия се стандарт на живот? Кои проектни характеристики ще „движат“пазара и ще генерират конкурентни предимства?

The Market 2024: Ликвидност, пазарни нагласи, ключови фактори и специфики при търсенето и предлагането на жилищни проекти.

Двигатели на търсенето: Защо хората искат да сменят жилището си/средата на живот?

От жилищна площ към жилищна среда: Лайфстайл тенденции, социални специфики, функционален микс и placemaking модели за по-добри жилищни проекти. 

Residential Projects Showcase 2024: Ново поколение жилищни проекти за по-висок стандарт на обитаване – идеи, концепции, тенденции и реализации 2024. 

Building innovation: Сградните технологии, иновации и решения ,които добавят ключова стойност към жилищния проект – тренд 2024. Устойчивостта и зелената трансформация във фокус.

Линк за записване: тук