Брой 145 (655), 31-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФРАСТРУКТУРА

МРР: ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 - "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”


Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. уведомява конкретния бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, че са нанесени изменения в Изискванията за кандидатстване по горепосочената схема.

Съгласно чл. 34 на ПМС №121/31.05.2007 г. и на основание Заповед № РД-02-36-468/29.07.2014 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и въз основа на Решение на Комитета за наблюдение на ОПРР от 24.07.2014 г. след проведена писмена процедура е добавен нов краен срок за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, както следва: 10 август 2014 г.

Останалите изменения в изискванията за кандидатстване и пакета документи по горепосочената схема са съгласно Заповед № РД-02-36-468/29.07.2014г.

Коригираните Изисквания и пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Оперативната програмаwww.bgregio.eu в секция Кандидатстване – „Актуални схеми”, на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие:http://www.mrrb.government.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Свали файлаИзисквания
Свали файлаЗаповед за изменение
Свали файлаПакет документи

http://www.mrrb.government.bg/

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюза на турските търговско-промишлени и морски палати и стоковите борси - сътрудничество в подкрепа на бизнеса в България и Турция
Новоназначеният търговски съветник в посолството на Турция в България посети БТПП Още
БТПП отличи с почетен диплом Матиас Хьопфнер - посланик на Федерална република Германия в България
Германия е най-големият външнотърговски партньор на България Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ИНФРАСТРУКТУРА
МРР: ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 - "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
Добавен е нов краен срок за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, както следва: 10 август 2014 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
МC одобри Доклад за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. по Пътната карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудн
„Независимост, отчетност и етика на съдебната власт" „Реформа и ефикасност на съдебната система" „Корупция и борба с организираната престъпност Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Орешарски: Подобрихме бизнес климата, засилихме социалните програми и успяхме да установим нов тип взаимоотношения между държавата и бизнеса
„Повечето бизнес индикатори отбелязваха непрекъснато подобрение от края на миналата година до края на май” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Възстановеният ДДС на фирмите през Юни 2014 г. е 446,6 млн. лева
Продължаване практиката от 1 юли 2013 г. връщането на ДДС да се извършва по поредност на постъпилите справки-декларации и съобразно нормалната икономическа логика. Още
България e четвърта в света по ниски данъци за чужденци
Европейците не трябва да инвестират в страната ни, за да получат гражданство, но неевропейците трябва да вложат 400 000 паунда в държавни облигации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа
Чрез стандарта ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements ще се гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работещите в различни организации по целия свят Още