Брой 145 (655), 31-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа


Целта на разработвания от Международната организация за стандартизация стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements е да се установят изисквания относно системата за управление на здравето и безопасността при работа на базата на известния и широко прилаган досега документ OHSAS 18001. Чрез стандарта ще се гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работещите в различни организации по целия свят.

Независимо от факта, че основата на разработвания проект е признатият OHSAS 18001, между двата документа има и някои разлики. На първо място, ISO 45001 ще акцентира на обстоятелствата - външни и вътрешни, в които работи организацията, и второ, по-голямо внимание ще се отдели на ангажимента на висшето ръководство и ролята на лидерството. Във фокуса на международния стандарт ще бъдат не само въпросите за здраве и безопасност при работа непосредствено в самата организация - ще се разгледат и отразят също и очакванията на широката общественост. В този контекст организацията ще трябва да вземе предвид и отношенията със своите подизпълнители и доставчици, както и да прецени как нейната работа ще повлияе на съседни организации в близка окръжаваща среда. Това е много повече от съсредоточаване върху условията на работа за работещите в самата организация, за т.нар. вътрешен персонал; ще се вземат предвид и въпроси, свързани с осигуряване на условия при изпълнение на дейности по договори с подизпълнители.

От друга страна, ISO 45001 предвижда въпросите, свързани със здравето и безопасността при работа, да се обединят със системата за управление на организацията, което изисква засилен ангажимент на ръководството. Понастоящем отговорностите по тези въпроси може да се делегират на един отговорник по безопасността, без да се интегрират в цялостната дейност на организацията. Изискване на ISO 45001 обаче е аспектите по отношение на здравето и безопасността при работа да бъдат част от обща система за управление, а да не бъдат отделно допълнение.

Много организации вече прилагат различни стандарти за системи за управление, така че един инструмент за безопасни и здравословни условия на труд може лесно да се интегрира, което би улеснило процесите.

Стандартът се разработва от ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems, в който участват експерти от различни организации от много държави. Към настоящия момент документът е на етап Committee Draft. Предвижда се да бъде публикуван от ISO през 2016 г. 

Цялото интервю с Дейвид Смит, председател на ISO/PC 283 може да прочетете на следния линк:http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1874

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюза на турските търговско-промишлени и морски палати и стоковите борси - сътрудничество в подкрепа на бизнеса в България и Турция
Новоназначеният търговски съветник в посолството на Турция в България посети БТПП Още
БТПП отличи с почетен диплом Матиас Хьопфнер - посланик на Федерална република Германия в България
Германия е най-големият външнотърговски партньор на България Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ИНФРАСТРУКТУРА
МРР: ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 - "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
Добавен е нов краен срок за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, както следва: 10 август 2014 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
МC одобри Доклад за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. по Пътната карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудн
„Независимост, отчетност и етика на съдебната власт" „Реформа и ефикасност на съдебната система" „Корупция и борба с организираната престъпност Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Орешарски: Подобрихме бизнес климата, засилихме социалните програми и успяхме да установим нов тип взаимоотношения между държавата и бизнеса
„Повечето бизнес индикатори отбелязваха непрекъснато подобрение от края на миналата година до края на май” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Възстановеният ДДС на фирмите през Юни 2014 г. е 446,6 млн. лева
Продължаване практиката от 1 юли 2013 г. връщането на ДДС да се извършва по поредност на постъпилите справки-декларации и съобразно нормалната икономическа логика. Още
България e четвърта в света по ниски данъци за чужденци
Европейците не трябва да инвестират в страната ни, за да получат гражданство, но неевропейците трябва да вложат 400 000 паунда в държавни облигации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа
Чрез стандарта ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements ще се гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работещите в различни организации по целия свят Още