Брой 145 (655), 31-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани фирми в БТПП

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ-ТРУД, ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ (BULGARIAN ASSOCIATION-LABOR, HEALTH, SAFETY) СД

Други бизнесуслуги - организиране на обучения, консултации, информационни кампании; подпомагане на развитието на законодателството; организиране на семинари, конференции

ДОШ (DOSH)  ОOД

Производство на хранителни продукти и напитки - производство на хранителни и селскостопански стоки
Търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия - търговия с хранителни и селскостопански стоки
Други бизнесуслуги - услуги

ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ (EVROINJENERING) ЕООД

Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори - Производство и търговия на генератори

ЛАБЕКСПЕРТ (LABEXPERT) ООД

Други бизнесуслуги
Сервиз и поддръжка на апаратура

НАНОСИНТЕЗ (NANOSYNTHESIS)  ООД

Производство на абразивни продукти - Производство на синтетични абразивни материали

СДРУЖЕНИЕ АГРО БИО СВЯТ (ASSOCIATION AGRO BIO WORLD) СД

Разнообразни производства, некласифицирани другаде - производство на биохумус от червени калифорнийски червеи

ЦЕНТЪР 20 (TSENTAR 20) ЕООД

Консултации по управление и стопанска дейност -
Консултантска дейност
Търговия на едро с облекло и обувки - Търговия - внос, износ

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюза на турските търговско-промишлени и морски палати и стоковите борси - сътрудничество в подкрепа на бизнеса в България и Турция
Новоназначеният търговски съветник в посолството на Турция в България посети БТПП Още
БТПП отличи с почетен диплом Матиас Хьопфнер - посланик на Федерална република Германия в България
Германия е най-големият външнотърговски партньор на България Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ИНФРАСТРУКТУРА
МРР: ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 - "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
Добавен е нов краен срок за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, както следва: 10 август 2014 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
МC одобри Доклад за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. по Пътната карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудн
„Независимост, отчетност и етика на съдебната власт" „Реформа и ефикасност на съдебната система" „Корупция и борба с организираната престъпност Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Орешарски: Подобрихме бизнес климата, засилихме социалните програми и успяхме да установим нов тип взаимоотношения между държавата и бизнеса
„Повечето бизнес индикатори отбелязваха непрекъснато подобрение от края на миналата година до края на май” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Възстановеният ДДС на фирмите през Юни 2014 г. е 446,6 млн. лева
Продължаване практиката от 1 юли 2013 г. връщането на ДДС да се извършва по поредност на постъпилите справки-декларации и съобразно нормалната икономическа логика. Още
България e четвърта в света по ниски данъци за чужденци
Европейците не трябва да инвестират в страната ни, за да получат гражданство, но неевропейците трябва да вложат 400 000 паунда в държавни облигации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа
Чрез стандарта ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements ще се гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работещите в различни организации по целия свят Още