Назад

Старт на фонда за интелектуална собственост за МСП 2022 г.


От 10.01.2022 г. Патентното ведомство на Република България, с подкрепата на Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), предоставя на българските малки и средни предприятия (МСП) възможност за кандидатстване за финансиране в размер на до 2250 € под формата на:

  • Ваучер 1 (Пре-диагностика на ИС- IP Scan, марки и дизайн) - до 1500 €
  • Ваучер 2 (патенти) – до 750 €

Ваучер 1 предоставя общо средства до 1500 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:

1. Пре-диагностиката на ИС (IP scan) - представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на ИС. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 €, от които се възстановяват 90%.

2. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените такси.

3. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и)на международно ниво - възстановяват се 75% от платените такси.

Ваучер 2 предоставя общо средства до 750 € на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) - възстановяват се 50 % от платените такси.

Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2, по всяко време на годината.

Срокът на валидност на ваучерите е 4 месеца от датата на издаване, с опция за удължаване с още 2 месеца след направено искане от МСП през последния месец на валидност на ваучера.

Схемата за финансиране е достъпна на: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund