Брой 190 (1948), 04-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Присъединяване на Малайзия към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките


На 27 септември 2019 г. правителството на Малайзия е депозирало в СОИС инструменти за присъединяване към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките. Протоколът ще влезе в сила по отношение на Малайзия на 27 декември 2019 година.

Инструментът за присъединяване на Малайзия включва:
     -декларация по чл. 5(2)(б) и чл. 5(2)(в) от Протокола за заместване на едногодишния срок за съобщаване на предварителен отказ с 18-месечен и изпращане на предварителен отказ, основан на опозиция след изтичането на 18-месечния срок;
    - декларация по чл. чл. 8(7)(а) от Протокола, съгласно която Малайзия желае да получава индивидуална такса, когато е посочена в международна заявка, в последващо посочване или при подновяване на международна регистрация;
    - като посочена договаряща страна в заявка за международна регистрация по реда на Протокола изисква декларацията за намерение за използване на марката;
    - нотификацията съгласно член 20bis, параграф 6, буква б) от Общия правилник, съгласно която вписването на лицензия в международния регистър няма да има действие в Малайзия.

С присъединяването на Малайзия броят на договарящите страни в Мадридския съюз става 106, покриващи 122 територии по света.

Списък на членовете на Мадридския съюз с информация за датите, на които са станали страна по Мадридската спогодба или Протокола е достъпен на уебсайта на СОИС на следния адрес: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0012.html

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Сериозни опасения, че предложеният механизъм за централизация на дейностите няма да реши проблемите Още
Дипломати от Посолството на Азербайджан в София посетиха БТПП
Обсъждане на идея за организиране на изложба-базар на български килими в Баку Още
Дигитална хигиена и киберсигурност
Практически семинар, организиран от БТПП и „Асоциация за защита на личните данни“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие на Международната изложба за мебели и обзавеждане - imm cologne 2020
13-19.01.2020 г. , гр. Кьолн, Германия Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Инспекцията по труда отчита ръст с над 12% на разрешенията за работа на непълнолетни
Изискванията за работа на непълнолетни са едни и същи и за учениците в дуално обучение, и за наетите в реална работна среда Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Присъединяване на Малайзия към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Въглеродна неутралност: как може да бъде достигната до 2050 г.?
Три страни в ЕС вече са заложили целта за въглеродна неутралност в законодателството си: Швеция, Франция и Великобритания Още