Брой 190 (1948), 04-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Инспекцията по труда отчита ръст с над 12% на разрешенията за работа на непълнолетни


За поредна година дадените разрешения за работа на непълнолетни лица нарастват спрямо предходната година, като за деветте месеца на 2019 г. те надхвърлят 8700 бр. За сравнение за същия период през м.г. са били 7720 бр., което е ръст с повече от 12%. Едва 159 бр. са отказите при 115 бр. през 2018 г., което означава под 2% от исканията. Традиционно икономическите дейности, в които се наемат непълнолетни, са хотелиерство, ресторантьорство и търговия. Най-активно те работят през лятната ваканция.

За ученици, включени в дуална форма на обучение, са дадени над 600 бр. разрешения за деветте месеца на т.г. Девет са случаите на отказ. Такъв се постановява, когато условията на труд на работните места, определени за работа на учениците, не отговарят на законодателните изисквания за санитарно-хигиенните норми – превишени експозиции на шум, на прах, нормите за микроклимата и др., или застрашават физическото и психическото им здраве. В тези случаи работодателите се насочват да определят други работни места в съответствие със закона и когато го направят, получават разрешение за новите работни места.

Следва да се отбележи, че законодателството не прави разлика в изискванията за достъп до пазара на труда на непълнолетни лица, наемани в реалната икономика, и такива, наемани във връзка с дуалното обучение. С даването на разрешение те поемат отговорност, че непълнолетните няма да работят, респективно да се обучават, във вредни за тях условия. Поради това те са длъжни да прилагат Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, касаещи закрилата на непълнолетните работници, еднакво за всички лица, ненавършили 18 г. Служителите на Агенцията обаче съдействат с всички допустими от закона средства на работодателите и директорите на професионални гимназии, за да могат все повече ученици да се обучават в реална среда.

Единствено от работодателите зависи те да получат разрешение за наемане на непълнолетни лица, включително и в дуална форма на обучение, възможно най-бързо. Когато са представени всички необходими документи, служителите на дирекциите „Инспекция по труда“ полагат усилие да се произнесат в рамките на 3 дни, въпреки че законовоустановеният срок е 7 дни. Документите, които се изискват от работодателя за работа на непълнолетни лица, са идентични с тези, които се изискват за всяко работно място. Разликата е, че когато на него са наети непълнолетни, документите се предоставят предварително, а когато лицата са пълнолетни – при проверка.

От страна на Инспекцията по труда работодателите са максимално облекчени при администрирането на процедурата за наемане на непълнолетни лица, като е създадена възможност подаването на исканията, както и получаването на разрешението или отказа,  да бъде по електронен път.

Източник: Главна инспекция по труда

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Сериозни опасения, че предложеният механизъм за централизация на дейностите няма да реши проблемите Още
Дипломати от Посолството на Азербайджан в София посетиха БТПП
Обсъждане на идея за организиране на изложба-базар на български килими в Баку Още
Дигитална хигиена и киберсигурност
Практически семинар, организиран от БТПП и „Асоциация за защита на личните данни“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие на Международната изложба за мебели и обзавеждане - imm cologne 2020
13-19.01.2020 г. , гр. Кьолн, Германия Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Инспекцията по труда отчита ръст с над 12% на разрешенията за работа на непълнолетни
Изискванията за работа на непълнолетни са едни и същи и за учениците в дуално обучение, и за наетите в реална работна среда Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Присъединяване на Малайзия към Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Въглеродна неутралност: как може да бъде достигната до 2050 г.?
Три страни в ЕС вече са заложили целта за въглеродна неутралност в законодателството си: Швеция, Франция и Великобритания Още