Брой 248 (758), 23-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Създават се условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права


Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Промените са разработени с цел да се въведат в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения. Законопроект с текст, аналогичен на настоящия, бе одобрен от предишния състав на МС и бе внесен в 42-ото НС, но не бе включен в дневния му ред.

Целта на директивата и на законопроекта е да се гарантират общественият интерес и правната сигурност при цифровизирането и предоставянето на достъп до произведения и звукозаписи, носителите на права върху които не са известни или пък са с неустановено местожителство. В колекциите на публичните институции, както и в обществените радио и телевизионни организации, се съдържат немалък брой такива обекти. В тези случаи спазването на традиционния подход за търсене на съгласие от правоносителя за всяко използване би представлявало пречка за съхраняването и разпространението на европейското и националното културно наследство, за създаването на европейски цифрови библиотеки и за насърчаването на свободното движение на знания и иновации.

С проекта се въвежда нов термин – „осиротели произведения и звукозаписи”, и се определя редът, по който те могат да бъдат ползвани.

Предвижда се използването на осиротели произведения или звукозаписи да засяга единствено действията по цифровизирането им и предоставяне на достъп от общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, обществени радиа и телевизии в изпълнение на цели, свързани с обществения интерес – за запазване, възстановяване и осигуряване на достъп за културни и образователни цели.

Статутът на осиротяло произведение или звукозапис ще бъде прилаган само в случаи, в които след щателно издирване в източници на информация, установени от министъра на културата след съгласуване с правоносители и ползватели, се установи, че нито един от носителите на права върху конкретния обект не е известен, или ако е известен – е с неустановено местонахождение. В случай, че в последствие някой от авторите бъде открит, в негова полза е предвидена възможност за прекратяване на статута на осиротяло произведение.

Информацията за обектите, получили статут на осиротяло произведение, използванията, организациите, които са ги осъществили и т. н., ще бъде документирана в публично достъпна база данни, създадена и поддържана от Службата за хармонизация на вътрешния пазар.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
В навечерието на Рождество Христово…
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отново дари средства за благотворителната инициатива „Българската Коледа“
Всички вярваме, че по Коледа стават чудеса. Има добри хора, които не само вярват, но и помагат чудесата наистина да се случат ! Още
Среща с кмета на община Босилеград
Дискутирани бяха възможностите за организиране на бизнес форум в Босилеград с представяне на икономическия потенциал на общината и посещение на заводи в региона Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Иновативните „таксита”
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Софтуер на Министерството на финансите свързва системите за местни данъци и такси на общините със системата на МВР за автоматично регистриране на автомобили
С безплатен персонален идентификационен код гражданите ще могат да правят проверки в данъчно-осигурителната си сметка в НАП Още
Утвърдени са образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП, които ще се подават през 2015 г.
Предстои образците да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Ръст на лошите и преструктурираните кредити през ноември
Депозитите на фирмите са се свили с 3,8 на сто, показват данните на БНБ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Създават се условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права
Целта е да се въведат в националното законодателство някои разрешени начини на използване на „осиротели” произведения Още