Брой 248 (758), 23-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Софтуер на Министерството на финансите свързва системите за местни данъци и такси на общините със системата на МВР за автоматично регистриране на автомобили


Вече 206 общини използват софтуера за обработка на местни данъци и такси „Матеус" - в това число и Столична община, като са обхванати и всичките й райони. Програмният продукт е разработен от „Информационно обслужване" АД по поръчка на Министерството на финансите и се предоставя безплатно на местните власти. В ход е разширяването на централизираната компонента на продукта, която ще позволи онлайн обмен на важна информация към и от общинските администрации, като стъпка към поетапната реализация на услуги на електронното управление.

В областите София-град, Пловдив и Велико Търново пилотно е внедрена услуга за ежедневно получаване на данни за регистрирани и дерегистрани автомобили от КАТ-МВР към централизираната компонента на продукта в МФ и непосредственото й предоставяне на службите „Местни данъци и такси". До края на 2014 г. услугата ще бъде предоставена на всички общини, ползващи софтуера на МФ. В процеса на реализация на услугата с промени в Закона за местните данъци и такси се разширява обхватът на получаваните от МВР данни с оглед допълнително подпомагане на общинските администрации при формирането на данъчни задължения за превозни средства. Услугата ще позволи от месец януари 2015 г. да се избегне необходимостта от деклариране на придобитите моторни превозни средства с един собственик в отделите за местни данъци и такси на общините, като това става по електронен път.

С безплатен персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи от данъчната администрация по местоживеене, гражданите ще могат да правят проверки както в данъчно-осигурителната си сметка в Националната агенция за приходите (НАП), така и на задълженията си за местни данъци и такси без необходимост от електронен подпис. Към момента тази услуга е активна за София-град и община Велико Търново.

В ход е пилотно тестване на услуга за предоставяне на данни от общините в МФ, която ще даде възможност за онлайн проверка  за неправомерно ползване на облекчения в повече от една община и събиране на обобщена информация за задълженията и приходите от местни данъци и такси в страната. Централизацията на информацията ще позволи преглед на задълженията за данъчно задължени лица във всички общини, което ще елиминира възможността да се ползват многократно данъчни облекчения,  като например за регистрирано основно жилище.

Министерството на финансите планира внедряването на допълнителни функционалности за онлайн подаване на декларации за придобити имоти, обработка и връщане на отговор на подателя за статуса на приетия документ и други.

В исторически план МФ решава да инвестира в подобна система още през 2008 г., но интензивно по нея се работи от втората половина на 2009 г. съвместно с експерти от Националната агенция за приходите, Националното сдружение на общините в Република България, представители на експерти от общини с оглед създаване на функционалните изисквания и методологията за системата. Първоначално проектът стартира с пилотно внедряване в четири общини и впоследствие в още пет. През 2011 г. продуктът е внедрен в 118 общини, след което и в още 88. За развитието, внедряването и поддържането на продукта в общините до момента МФ е инвестирало над 4 млн. лв., като чрез централизираната инвестиция  се  постига както икономия от мащаба, така и въвеждането на единна методология при администрирането на приходите от местни данъци и такси. Продуктът не е задължителен за общините като всяка може по своя преценка да ползва друга система.

Софтуерът отговаря на целите на МФ, свързани с намаляването на разплащанията в брой, като може да обработва плащания чрез ПОС терминали и поддържа онлайн плащане, ако общината има сключен договор с търговска банка. Към системата е разработено и уеб базирано приложение, позволяващо онлайн проверка на задълженията на данъчно задължено лице към съответната община.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
В навечерието на Рождество Христово…
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отново дари средства за благотворителната инициатива „Българската Коледа“
Всички вярваме, че по Коледа стават чудеса. Има добри хора, които не само вярват, но и помагат чудесата наистина да се случат ! Още
Среща с кмета на община Босилеград
Дискутирани бяха възможностите за организиране на бизнес форум в Босилеград с представяне на икономическия потенциал на общината и посещение на заводи в региона Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Иновативните „таксита”
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Софтуер на Министерството на финансите свързва системите за местни данъци и такси на общините със системата на МВР за автоматично регистриране на автомобили
С безплатен персонален идентификационен код гражданите ще могат да правят проверки в данъчно-осигурителната си сметка в НАП Още
Утвърдени са образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП, които ще се подават през 2015 г.
Предстои образците да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Ръст на лошите и преструктурираните кредити през ноември
Депозитите на фирмите са се свили с 3,8 на сто, показват данните на БНБ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Създават се условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права
Целта е да се въведат в националното законодателство някои разрешени начини на използване на „осиротели” произведения Още