Брой 248 (758), 23-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

Иновативните „таксита”

Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика

Преди години темата за т. нар. „копърки” или таксита със силно завишени цени в столицата на практика задаваше формата на дебатите за регулациите на таксиметровите услуги. Този проблем до голяма степен намери своето пазарно решение много преди да се постави адиминистративен таван на цените. А решението беше свързано с развитието и направените инвестиции – появиха се например нов терминал на летището и нова автогара, които подписаха договори с големите таксиметрови компании в столицата и силно ограничиха възможностите за измами. По дефиниция „копърките” печелят от неопитни пътници и като се ограничи достъпът им до ключовите места, където се трупат такива, техният „пазарен” модел се срива. Ако София до голяма степен се е изчистила от лъжливи таксита, то това се случи още преди регулацията на цените.

Днес виждаме, че самата таксиметрова услуга се развива и става по-иновативна. Появиха се например зелени таксита, които предлагат високо качество на услугата и са по-екологични. Наскоро навлязоха и специални мобилни приложения, които тотално променят връзката между клиент и таксиметров шофьор – на практика вече може да не се обаждаш на определна компания, а да комуникираш директно с шофьора. Подобни иновации безспорно подобряват таксиметровата услуга и водят до повече конкуренция, но все пак до голяма степен те остават в рамките на познатия таксиметров пазар. Иновациите обаче не спират дотук.

Само преди няколко дни в София навлезе и световна компания, която опосредства споделеното пътуване. Последното вече излиза извън рамките на традиционния таксиметров пазар, тъй като отваря вратите на услугата превоз в града за всички граждани. Тази иновативна услуга неизбежно провокира дебат относно вписването ѝ в регулаторната рамка – не само в България, но и в другите страни, където вече се предлага или предстои скоро да бъде предложена. Има няколко елемента на услугата, които са важни за този дебат:

  • Услугата е доброволна и от взаимен интерес – звучи логично, но често се пренебрегва в дискусии. За да се случи едно споделено пътуване, то трябва да има шофьор и пътник, които напълно съзнателно са решили да се възползват от тази услуга. Ако някой не е доволен или мисли, че бива лъган, то този някой просто няма да участва. Споделеното пътуване се случва, тъй като има търсене, а вече - и предлагане за такова;
  • Услугата е изцяло на светло – всъщност, ако има пълно отрицание на сивия сектор, то това е въпросната услуга за споделено пътуване. Всяко пътуване се заплаща, като плащането е електронно и става напълно автоматично. Касовите бележки са за динозаврите; новите технологии не изискват принтирането на малко листче, за да е напълно удостоверено едно пътуване;
  • Услугата е безопасна – най-големият аргумент за безопасността е да няма анонимност и да има силен интерес от страна на предоставящия услугата да не стават гафове. Споделеното пътуване е всичко друго, но не и анонимно, и бива опосредствано от световна компания, която има нулев интерес от скандали. Тези два фактора са много по-силни от контрола на който и да е бюрократ.

Споменатите по-рано инвестиции и иновации в таксиметровите услуги бяха от полза за хората, намалявайки измамите и давайки повече избор. Сега виждаме началото на още по-голяма промяна, която не се ограничава до традиционния таксиметров превоз и дава още повече въможности за пътуване в рамките на града. Услугата се ползва, което показва, че хората приемат новото. Не е ясно единствено дали администрацията е готова за подобна услуга и как ще реагира. Налагането на регулации не просто променя правилата на вече познатия пазар, но често ограничава иновативните решения. Сега имаме очевидно иновативно решение, което влиза готово и работещо отвън, и обществото го приема - хубаво е това да направи и администрацията.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
В навечерието на Рождество Христово…
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отново дари средства за благотворителната инициатива „Българската Коледа“
Всички вярваме, че по Коледа стават чудеса. Има добри хора, които не само вярват, но и помагат чудесата наистина да се случат ! Още
Среща с кмета на община Босилеград
Дискутирани бяха възможностите за организиране на бизнес форум в Босилеград с представяне на икономическия потенциал на общината и посещение на заводи в региона Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Иновативните „таксита”
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Софтуер на Министерството на финансите свързва системите за местни данъци и такси на общините със системата на МВР за автоматично регистриране на автомобили
С безплатен персонален идентификационен код гражданите ще могат да правят проверки в данъчно-осигурителната си сметка в НАП Още
Утвърдени са образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП, които ще се подават през 2015 г.
Предстои образците да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Ръст на лошите и преструктурираните кредити през ноември
Депозитите на фирмите са се свили с 3,8 на сто, показват данните на БНБ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Създават се условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права
Целта е да се въведат в националното законодателство някои разрешени начини на използване на „осиротели” произведения Още