Брой 137 (647), 21-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания


Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова по време на втората пленарна сесия на Неформалния съвет на министрите по заетостта и социалната политика в Милано.

„Преференции за този тип предприятия са заложени при възлагането на обществени поръчки”, поясни заместник-министър Янкова. Тя допълни, че държавата осигурява средства за 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски, което позволява използването на спестения финансов ресурс за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. „Предвидени са и правила за преотстъпване на корпоративния данък в полза на специализираните предприятия или кооперациите на хора с увреждания”, подчерта заместник-министър Янкова.
Тя припомни, че през януари 2014 г. българското правителство прие първия двегодишен План за действие по социална икономика 2014-2015 г., за да бъде подобрена средата за функциониране на социалните предприятия.
„България отчита важността от засилване на обмена на добри практики в сферата на социалната икономика, за да се засили капацитетът на отговорните институции”, завърши Янкова.

Неформалният съвет на министрите по заетостта и социалната политика е първи във формат „Заетост и социална политика“ в рамките на стартиралото на 1 юли 2014 г. италианско председателство на ЕС. Форумът се провеждат в периода 17 - 18 юли 2014 г. в Милано, Италия.
МТСП

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща в парламента между България без цензура и работодателските организации
Очакваме и политиците да търсят консенсус по важните за икономиката на страната проблеми Още
БТПП предоставя възможност за практическо обучение на ученици от две национални гимназии
Бизнесът в помощ на образованието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти в БТПП за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Българо-руски пенсионни консултации ще се проведат във Варна - 30 юли до 1 август 2014
Организатори ca НОИ – Варна и Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФРФ) Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Информация за бизнеса: Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 201 4 г., Автономните мерки за суспендиране на митата
Краен срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти -15 Август 2014 г. Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: С иновации, достъп до финансиране и човешки капитал можем да дадем тласък на реиндустриализацията
„Работодателските организации признаха, че българската икономика се е "отлепила" от дъното” Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
Нов граничен контролно-пропускателен пункт между Република България и Република Сърбия
Председателят на Народното събрание Михаил Миков даде начало на строителството на път към новия ГКПП Салаш – Ново корито Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания
Преференции за този тип предприятия са заложени при възлагането на обществени поръчки Още
Oпределен е месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015
Pазмерът на помощта реално се увеличава с 9% и гарантира повишаване степента на социална закрила Още