Брой 137 (647), 21-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Oпределен е месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015


Със Заповед № РД 01-518 от 15.07.2014 г. на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата помощ за отопление – 65,72 лв. за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015 година. Запазва се размерът на целевата помощ за отопление от изминалия отоплителен сезон, за да не се допусне номинално намаление на помощта съобразно определените от ДКЕВР цени на електроенергията от 1 юли т. г. Независимо от обявеното от ДКЕВР увеличение на цените на електроенергията за битови потребители не се налага увеличение на размера на помощта, защото през месец октомври 2013 г. се предприе промяна в нормативната база, съгласно която при промяна на цената на електроенергията, която води до промяна на месечния размер на целевата помощ за отопление до десет процента за съответния отоплителен сезон, целевата помощ може да се определи в размера й от предходния отоплителен сезон. Последвалите намаления на цените не се отразиха в намаляване на размера на помощта, за да се съхрани достигнатата степен на социална закрила.Със запазването на размера на помощта за предстоящия отоплителен сезон тя реално се увеличава с 9% и гарантира повишаване степента на социална закрила.
Пълен текст: www.mlsp.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща в парламента между България без цензура и работодателските организации
Очакваме и политиците да търсят консенсус по важните за икономиката на страната проблеми Още
БТПП предоставя възможност за практическо обучение на ученици от две национални гимназии
Бизнесът в помощ на образованието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти в БТПП за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Българо-руски пенсионни консултации ще се проведат във Варна - 30 юли до 1 август 2014
Организатори ca НОИ – Варна и Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФРФ) Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Информация за бизнеса: Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 201 4 г., Автономните мерки за суспендиране на митата
Краен срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти -15 Август 2014 г. Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: С иновации, достъп до финансиране и човешки капитал можем да дадем тласък на реиндустриализацията
„Работодателските организации признаха, че българската икономика се е "отлепила" от дъното” Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
Нов граничен контролно-пропускателен пункт между Република България и Република Сърбия
Председателят на Народното събрание Михаил Миков даде начало на строителството на път към новия ГКПП Салаш – Ново корито Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания
Преференции за този тип предприятия са заложени при възлагането на обществени поръчки Още
Oпределен е месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015
Pазмерът на помощта реално се увеличава с 9% и гарантира повишаване степента на социална закрила Още