Алтернативен бюджет на Института за пазарна икономика за 2022 г.


Онлайн представяне и дискусия в реално време 20 януари, 11:00 – 12:00 ч.

Събитието можете да гледате във Facebook наhttps://www.facebook.com/events/7027460003962747

Вече близо две десетилетия Институтът за пазарна икономика (ИПИ) изготвя Алтернативен държавен бюджет. Бюджетът на ИПИ традиционно залага на ниските данъци, смелите реформи и по-малката намеса на държавата в икономиката. Сега сме в извънредна ситуация: новата година започна без приет бюджет, като основни параметри от бюджета за миналата година бяха удължени с три месеца.

Досега алтернативният бюджет на ИПИ винаги е стъпвал на предложената от управляващите финансова рамка. Тази година за пръв път предлагаме рамка от фискални политики, която е правена “на чисто” - без да коментираме в детайл правителствените разчети, насочваме вниманието към реформи, необходими за ускоряване на икономическия растеж. Алтернативата на ИПИ представя идеи за по-ниски данъци, по-ефективни публични разходи и  повече свобода със съществено макроикономическо значение, които могат да променят страната.

През новата 2022 г. икономическите политики трябва да се върнат към дългосрочните предизвикателства на растежа и развитието, оставяйки краткосрочните “корона” мерки, помощи и субсидии в миналото. Предлагаме намаление на данъчно-осигурителното бреме, което насърчава инвестициите, увеличаването на производителността и доходите и подкрепя структурната трансформацията към по-високата добавена стойност и благосъстояние.

След представянето ще има възможност за въпроси и дискусия онлайн.

Алтернативният бюджет ще бъде представен от:

●  Лъчезар Богданов, главен икономист в ИПИ

●  Георги Ангелов, старши икономист в ИОО

●  Петър Ганев, старши изследовател в ИПИ

Представянето ще може да се гледа в реално време на Facebook страницата на ИПИ

https://www.facebook.com/InstituteMarketEconomics