Назад

Стандарти за климата: CEN и CENELEC подписаха Лондонската декларация


Европейските стандарти са ключов фактор за решенията, необходими за зеления преход, и допринасят за по-устойчиво бъдеще на Европа и света. Поради тази причина CEN и CENELEC категорично подкрепят Лондонската декларация относно ангажимента на международните стандарти за действия в областта на климата.

Лондонската декларация беше одобрена през септември 2021 г. от членовете на ISO и Съвета на IEC. Документът ангажира международната стандартизационна общност да допринесе за постиженията, заложени в Парижкото споразумение и Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР на ООН), подкрепящи постигането на целите по отношение на изменението на климата. Този ангажимент предвижда включването на аспектите на климата в разработването на всички нови международни стандарти и в прегледа на съществуващите и улесняването на участието на гражданското общество и най-уязвимите групи по отношение на изменението на климата в разработването на международни стандарти.

На европейско ниво CEN и CENELEC, две от официално признатите европейски организации по стандартизация, разглеждат зеления преход като приоритет за своите дейности за бъдещето. По-специално, двете организации са определили двойния цифров и зелен преход като основен двигател за тяхната съвместна Стратегия 2030, като признават, че стандартите са ключов фактор за решенията, необходими за прехода към Зелената сделка.

Поради тази причина, с подписването на Лондонската декларация CEN и CENELEC обединяват усилията си с ISO, IEC, заинтересовани страни и партньори, за да гарантират, че международните и европейските стандарти ускоряват постигането на целите на Парижкото споразумение, ЦУР на ООН и Зелената сделка.