Назад

Нов доклад на МОР с насоки за работодателите относно ваксинацията и превенцията срещу ковид


Повече от две години след първите отчетени огнища на Covid-19, работодателите остават на първа линия при срещата с вируса и вземането на мерки за превенция на работното място. В последните няколко месеца, те са поставени пред дилемата за задължително ваксиниране на работното място и исканията за зачитане на неприкосновеността на личния живот и оставяне на решенията за ваксинация на индивида.

Международната организация на работодателите (МОР) публикува нов доклад с насоки: „Covid-19: Какво трябва да знаят работодателите за ваксинацията и превенцията“. Този доклад обобщава презентации и дискусии от конференция на МОР в края на 2021 г., заедно с допълнителни източници за подпомагане на работодателите при оценката и управлението на рисковете.

От началото на ковид пандемията МОР е мобилизирала своята партньорска мрежа за предоставяне на подходяща информация на членовете си относно здравните мерки, превантивни действия за минимизиране на смущенията в производителността, стратегии за смекчаване на финансовите загуби и преглед на правителствените инициативи за намаляване на икономическия стрес върху бизнеса.

Въпреки въвеждането на ваксините и края на продължителните периоди на блокиране, ковид пандемията продължава да оказва дълбоко влияние върху начина, по който компаниите организират работните си места и ангажират служители, клиенти и други заинтересовани страни. Изправени пред този период на несигурност, работодателите изиграха основна роля в намаляването на разпространението на Covid-19 в рамките на работното място. Те положиха огромни усилия, за да се адаптират към пандемията, за да гарантират устойчивост на бизнеса си и че здравето и благосъстоянието на работниците са защитени.

Допълнителна информация за Доклада на МОР може да бъде открита: ТУК.