Брой 98 (1362), 26-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

По-добре проектирано работно място със стандартите на ISO


Депресията и психичните заболявания се увеличават в световен мащаб. Като засяга над 300 милиона души от всички възрасти по света, депресията води до значителни страдания за хората и техните семейства, а и обществото плаща висока икономическа цена.

Според Световната здравна организация психичните проблеми и свързаните със стреса разстройства са сериозен здравен проблем и като цяло основна причина за ранна смърт. В резултат на сложното взаимодействие на социални, психологически и биологични фактори, депресията често се отключва от неблагоприятни събития в живота като безработица, загуба на близък или психологическа травма. Тя може да бъде инвалидизираща за засегнатото лице, което действа неадекватно на работа, в училище и в семейството. Някои от първопричините за депресията са свързани с условията на живот и работа. Например, работната среда е определящ фактор за здравето и има значително влияние върху настроението на човека. В съвременния контекст на икономическа глобализация работната среда е причина за увеличаване на психическото натоварване, което може да доведе до недоволство от работата, намалена работоспособност, лошо здравословно състояние и депресия.

Към по-благоприятно работно място

За да подпомогне бизнеса и експертите при проектиране на работни места, които съдействат за удовлетвореност и добро здраве на работещите, ISO е разработила няколко международни стандарта за решаване на проблемите на ергономията при проектиране на работни системи.

Например, ISO 6385, Ергономични принципи при проектиране на системи за работа (въведен в България като БДС EN ISO 6385:2017), дава основните ергономични принципи за подобряване, (пре)проектиране и промяна на системите за работа, за да бъде работното място по-безопасно, по-удобно и по-продуктивно. Стандартът може да се използва за широк спектър от професии, като оператори на машини, работници на поточни линии, шофьори на коли/камиони, летищен персонал, специалисти по здравни грижи, преподаватели, както и работещи в офис и мобилни работещи на лаптоп.

Друг пример, ISO 10075, Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа (въведен като БДС в 3 части), предлага указания за проектиране на системи, специално предназначени за предотвратяване на психическото претоварване. Психическото натоварване може да бъде резултат от много различни и взаимодействащи си фактори, включително изискванията за конкретната задача, физическите условия на работа, социалните и организационни фактори или обществените фактори. Целта на серията стандарти ISO 10075 е да подпомагат проектирането на системи, които предотвратяват психическото напрежение.

Друг стандарт, ISO 27500 Организация, фокусирана върху човека. Обосновка и общи принципи, описва ценностите и убежденията, които правят една организация фокусирана върху човека, значителните ползи за бизнеса, които могат да бъдат постигнати, и обяснява рисковете за организацията, ако тя не е фокусирана върху човека. Стандартът дава препоръки относно политиките, които трябва да следват ръководителите на организацията, за да се постигне това.

Разработени от ISO/TC 159 „Ергономия”, подкомитет 1 „Основни ергономични принципи”, чийто секретариат се поддържа от DIN (член на ISO за Германия), тези стандарти са предназначени да подпомагат проектантите при прилагане на най-новите научни постижения относно работните системи и работното оборудване с оглед фокусиране върху човека с цел по-продуктивна работна среда.

Въвеждането на стабилна система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) е още един начин организациите да намалят злополуките и заболяванията. ISO разработва и стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001), който ще даде възможност на организациите да управляват рисковете си, свързани със ЗБУТ, и да подобрят изпълнението на изискванията. Прилагането на система за управление на здравето и безопасността при работа е стратегическо решение за всяка организация, което може да се използва за подпомагане на инициативите за устойчивост и гарантиране, че хората са в среда на по-здравословни и безопасни условия на труд, и същевременно за увеличаване на рентабилността.

Стандартите могат да бъдат закупени от Български институт за стандартизация.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Денят на Африка беше отбелязан с конференция в Софийския университет
Председателят на БТПП изнесе доклад на тема: „Икономическите възможности за българския бизнес в Африка“ Още
БТПП и Великотърновският университет ще си сътрудничат при обучението на студенти
Палатата ще участва в кръгла маса „Възможности за създаване на виртуален образователен клъстер“ Още
Остават само 2 седмици до началото на София Десерт Фест!
Много изненади, вкусни и привлекателни предложения, специални намаления и дегустации Още
Среща с генералния секретар на Гвинейската търговска, индустриална и занаятчийска камара
Гвинея проявява интерес към сътрудничество в производството на ел. енергия от хидроцентрали, строителството на соларни паркове... Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Тест: кой ще печели обществени поръчки
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
По-добре проектирано работно място със стандартите на ISO
В подкрепа на бизнеса и експертите при проектиране на работни места, които съдействат за удовлетвореност и добро здраве на работещите Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
България се присъединява към Общата система за пренос на данни в изпълнение на международните ангажименти за автоматичен обмен на информация към ОИСР
Страната ни получава достъп до информация от останалите участващи юрисдикции, между които са и почти всички юрисдикции с преференциални данъчни режими Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Хоризонт 2020: Инструмент за финансиране на МСП“
7 юни 2017 г. от 11:00 ч. в ИАНМСП, София Още