Брой 98 (1362), 26-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

България се присъединява към Общата система за пренос на данни в изпълнение на международните ангажименти за автоматичен обмен на информация към ОИСР


www.ru.pinterest.com

Правителството одобри присъединяването на България към Общата система за пренос на данни в изпълнение на международните ангажименти за автоматичен обмен на информация към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Общата система за пренос на данни за автоматичен обмен на информация е инструмент, който ще позволи на данъчните администрации по целия свят да обменят информация без да е необходимо да правят допълнителни разходи за разработване и поддръжка на множество двустранни сигурни системи за обмен на данъчна информация.

С осигуряването на достъп до тази система България ще може да изпълни задълженията си по Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки и да получи предвидената в споразумението информация от останалите участващи юрисдикции, между които са и почти всички юрисдикции с преференциални данъчни режими. Предвижда се системата да бъде използвана и за автоматичния обмен на информация на отчети по държави и обмен на данъчни становища. Функционалността на системата може да бъде повишена и да обхване още и обмена на информация при поискване съгласно Многостранната конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Очаква се системата да започне да функционира от средата на 2017 г. и да окаже положителен ефект върху бюджетните приходи в резултат обмена на информация с цел предотвратяване на данъчните измами и злоупотребите, свързани с избягване плащането на данъци.

НОВИНИ ОТ БТПП
Денят на Африка беше отбелязан с конференция в Софийския университет
Председателят на БТПП изнесе доклад на тема: „Икономическите възможности за българския бизнес в Африка“ Още
БТПП и Великотърновският университет ще си сътрудничат при обучението на студенти
Палатата ще участва в кръгла маса „Възможности за създаване на виртуален образователен клъстер“ Още
Остават само 2 седмици до началото на София Десерт Фест!
Много изненади, вкусни и привлекателни предложения, специални намаления и дегустации Още
Среща с генералния секретар на Гвинейската търговска, индустриална и занаятчийска камара
Гвинея проявява интерес към сътрудничество в производството на ел. енергия от хидроцентрали, строителството на соларни паркове... Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Тест: кой ще печели обществени поръчки
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
По-добре проектирано работно място със стандартите на ISO
В подкрепа на бизнеса и експертите при проектиране на работни места, които съдействат за удовлетвореност и добро здраве на работещите Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
България се присъединява към Общата система за пренос на данни в изпълнение на международните ангажименти за автоматичен обмен на информация към ОИСР
Страната ни получава достъп до информация от останалите участващи юрисдикции, между които са и почти всички юрисдикции с преференциални данъчни режими Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Хоризонт 2020: Инструмент за финансиране на МСП“
7 юни 2017 г. от 11:00 ч. в ИАНМСП, София Още