Назад

ИСС прие становище на тема „Ролята на изкуствения интелект в управлението на човешкия капитал и условия на труд на работещите през дигитални платформи в България”


Икономическият и социален съвет на Република България прие становище на тема „Ролята на изкуствения интелект в управлението на човешкия капитал и условия на труд на работещите през дигитални платформи в България” на пленарната си сесия в петък, 15 септември. Становището е разработено по собствена инициатива и има за цел да подпомогне дигиталната трансформация в България.

В документа се посочва, че дигитализацията трябва да бъде средство за постигане на по-конкурентна икономика, която не трябва да води до задълбочаване на обществените неравенства и да не вреди на отделните икономически субекти, докато помага на други.

За ИСС е от съществена важност управлението на дигиталната трансформация в България да се осъществява в координация на законодателна, изпълнителна и съдебна власт със съдействието и активното участие на работодатели, синдикати, неправителствени организации и отделни граждани.

Според Съвета дигиталните платформи играят важна роля за икономиката, защото създават иновации, осигуряват работни места и помагат да  се отговори на потребителското търсене.

В този смисъл ИСС препоръчва след приемане на Директивата за подобряване на условията на труд при работа през платформа, да бъде създадена междуведомствена работна група с участието на социалните партньори за да се регламентира правилно трудовият статус на работещите през дигитални платформи.

В същото време експертите на Съвета смятат,  че изкуственият интелект (ИИ) трябва да допълва човешката преценка и опит, а не да ги замества. Членовете подчертават, че с въвеждането на ИИ много хора ще останат без работа не по тяхна вина. Затова на преден план излизат проблемите на финансирането на социалната защита, преквалификацията на тези хора и опасността от технологична безработица.

По статистика, дигиталните трудови платформи намират все по-голямо приложение в европейската икономика. Според Европейската комисия, в ЕС действат над 500 дигитални трудови платформи, сред които международни дружества, национални или местни стартиращи предприятия.  Приходите от основаната на платформи икономика в ЕС се оценяват на 20 милиарда евро, а към момента повече от 28 милиона души в ЕС работят през дигитални трудови платформи. Очаква се през 2025 г. техният брой да достигне 43 милиона души.

На пленарната сесия Икономическият и социален съвет прие и анализ на основните макроикономически и фискални параметри в България за периода 2015-2022: Средносрочна Бюджетна прогноза и структура на БВП.

Участие като гости на заседанието на Съвета бяха Десислава Стоянова – заместник-министър на труда и социалната политика, и Н.Пр. г-н Алехандро Поланко, посланик на Кралство Испания в София, който представи приоритетите на Испанското председателство на Съвета на ЕС.-

Цялото становище и анализа на ИСС може да откриете на сайта на Съвета: https://esc.bg/