Назад

Обмяна на опит и добри практики за приложението на GS1 стандарти


От 13 до 15 септември в Долна Баня се проведоха работна среща по програма за менторство между  GS1 България и GS1 Австрия, и заседание на Управителния съвет на GS1 България. И на двете събития бяха докладвани и обсъждани активности, свързани с приложение на глобалните  стандарти GS1, в т.ч. при електронен етикет на вината, електронна товарителница, цифров продуктов паспорт, платформи за споделяне на основни продуктови данни между търговските партньори, проследимост, депозитни системи и други.

На работната среща GS1 Австрия бе представена от Михаел Валтер, Председател на борда на австрийската организация, и Грегор Херцог, изп. директор и председател на GS1 в Европа. GS1 Австрия има добре структурирана платформа за услуги за основни данни (Master data), електронен обмен на документи (EDI) и данни за събития, свързани с придвижване на продуктите по веригата за доставки. Всички търговски вериги в страната са припознали ползите от тези услуги и ги използват активно в отношенията си със своите доставчици. Представена бе и работата по най-новия проект, свързан с рециклирането на опаковки, т.нар. депозитната система, в която GS1 баркодът има важно значение за правилното и глобално функциониране на такава система. Бе споделен също опита от въвеждането на GLN (Глобален номер на локация) в австрийската администрация и ползите за фирмите да използват една точка на регистрация за различните административни услуги.

В работната среща GS1 България бе представена от Цветан Симеонов, Председател на УС на БТПП и Председател на GS1 България, Цвета Братанова, изп. директор, и експерти - Йордана Топалска и Велин Кърчев. GS1 България има привилегията в нейния Управителен съвет да участват представители на водещи български фирми от различни сектори, в т.ч. Чавдар Селвелиев, Управител на Магре-замразени храни ЕООД, Веселин Стоянов, Управител на Транспрес ООД, Венелин Димитров, Управител на СофтГруп АД, Хараламби Хараламбиев, изп. директор на Лакпром АД, Елза Маркова, изп. директор на Белла България АД, Петър Велев, изп. директор на Екофарм АД, Надежда Панчева, председател на Съвета на директорите на Сердика фарма Ринг АД и Никола Готрон, изп. директор на Метро Кеш&Кери България ЕООД.