Брой 110 (115), 08-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-виетнамски бизнес форум в София
Форумът се проведе паралелно със сесията на Междуправителствената българо-виетнамска смесена комисия Още
БТПП участва редовна среща на Бизнес съвета към Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Турция поема председателството на Организацията Още
Eвропалати: Революционната промяна на образователните системи е изключително важна за намаляване на младежката безработица
Страни като Австрия, Дания и Германия, които са приели структурирани програми за професионално образование, имат най-ниските нива на младежка безработица в ЕС Още

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за участие в семинар на Българската асоциация за изолации в строителството
Целта е да се разяснят изискванията на Регламент/ЕС/№305/2011 и задълженията на икономическите оператори Още

ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
Методиката отчита отчита влиянието на външните и вътрешни условия в обектите Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Сътрудничеството в ЕС по енергийни въпроси ще засили позициите ни на пазара
Темата ще бъде разгледана от Европейския парламент през следващата седмица Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа

СЪОБЩЕНИЯ
Анкета: Превенция на конфликти при съчетаване на семейния и професионалния живот на служители на МСП

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство