Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2021 година

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 г. Още

Промени в годишната отчетност на фирмите

Обяснителни бележки на Националния статистически институт за местните единици и презентация Още

Митниците на България и Турция обсъдиха възможностите за облекчаване на тежкотоварния граничен трафик

Предвижда се изграждане на две специализирани трасета за хладилни камиони на МП Капитан Андреево Още

Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се прекратява временно

Във връзка с необходимостта от прецизиране на текстове, възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия Още

Български проекти са сред победителите в конкурса на ЕС за млади учени за периода 2020—2021 г.

Наградите бяха обявени по време на церемония в Университета в Саламанка, Испания Още

ЕС печели все още твърде много от неустойчиви търговски дейности

Преходът към икономика с нулеви нетни емисии изисква значителни публични и частни инвестиции Още