Извънредно Общо събрание на Пазарджишката търговско-промишлена палата

Бе отчетена дейността на Палатата и избрано ново ръководство Още

Пилотно обучение през платформата, създадена по проект Career 4.0

Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България по този проект Още

60 000 ще запазят работа с новия дизайн на мярката „Запази ме +”

Максималният период, за който може да се получи този вид подкрепа, е 90 дни Още

4.6% безработица през третото тримесечие на 2021 година

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 години е 10.3% Още

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2021 г.

Проследява напредъкът, постигнат в държавите-членки на ЕС, в областта на цифровата конкурентоспособност Още

Международно събитие за инвестиции в Еквадор, 18 - 19 ноември 2021 г.

В туризъм, енергетика, добивна промишленост, комуникации, технологии, хранително-вкусова промишленост... Още