С голяма конференция бе отбелязано приключването на дейностите по проект ERIAS

Представяне на положителни практики на интеграция на хора от трети страни Още

НСИ: Бизнес климатът се подобрява през декември

Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, а в промишлеността е регистрирано понижение Още

Без промяна в индекса на човешка свобода в България за десетилетие

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още

ББР подготвя новата си стратегия за устойчиво развитие и зелени инвестиции

Малките и средни предприятия ще бъдат двигател на устойчивото възстановяване Още

Справка "стар-нов код" в Регистър БУЛСТАТ

ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен Код от 4 януари 2022 г. Още

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2021 година

През 2022 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността Още

Обнародван е Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност

Срокът на прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за стоки и услуги е удължен до 31 декември 2022 г. Още

Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

За случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект Още